Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, a souvisejících předpisů

Prezenčně AKREDITOVÁNO

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-387/2019.

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová

Detail lektora

Termín

5. 12. 2024; 9:00–15:30

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6.5

Program

Předání zkušeností po 11 letech alikace zákona.
Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.

• Příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly,
• příklad žádosti o údaje a dokumenty,
• problematika přizvaných osob,
• protokol o kontrole, obsah a náležitosti,
• oprava nesprávností a došetření věci,
• dodatek k protokolu o kontrole,
• příklady formulací vyřízení námitek,
• přestupky kontrolované a povinné osoby,
• mlčenlivost a zveřejňování informací o kontrolách,
• dopisy – předávání zjištění, oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, předání zjištění orgánům, které činí opatření k nápravě, podněty státním orgánům,
• aplikace základních zásad správního řádu v průběhu kontroly,
• aplikace ustanovení části čtvrté správního řádu, např. vedení řízení, jednací jazyk, poučení, podjatost, počítání lhůt, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu aj.,
• utajované informace, osobní údaje a GDPR, obchodní tajemství,
• pořizování zvukových a obrazových záznamů,
• pracovní podmínky kontrolujících.

Diskuze k procesně právní úpravě kontroly.

Kurz navazuje na semináře „Poskytování dotací“ dne 24. 9. 2024 a Průběh kontroly u příjemců dotací 8. 10. 2024. S tématem souvisí seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“ dne 12. 11. 2024.

Určeno

Kurz je určen pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255/2012 Sb. a také pro kontrolované.

Přínos/cíl

Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození.
Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 590 Kč bez DPH

2 590 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

5. 12. 2024
Praha
5. 12. 2024
Online

Cenové varianty

2405790

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 590 Kč

cena bez DPH

2 590 Kč

cena s DPH

240579A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 921 Kč

cena bez DPH

4 921 Kč

cena s DPH

240579B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 993 Kč

cena bez DPH

6 993 Kč

cena s DPH

240579C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 806 Kč

cena bez DPH

8 806 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

21. 6. 2024

Online

5 hod

2 590 Kč

2 072 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

12. 7. 2024

Praha

5 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

12. 7. 2024

Online

5 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

17. 7. 2024

Praha

6 hod

3 690 Kč

cena bez DPH

1 + 1 Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO