Hana Kovalíková

daňová a účetní poradkyně

Je odbornicí v pravém slova smyslu. Dovede během vzdělávacího programu znalecky posoudit úroveň znalostí posluchačů a operativně přizpůsobit výklad, který doplňuje komentáři, návrhy nebo vzory různých typů vnitropodnikových účetních dokladů, které mají k uváděné směrnici vztah a příslušnými právními předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Členka Komory daňových poradců, 10 let působila v její Sekci daně z příjmů fyzických osob. Kromě připomínkování návrhů změn zákonů a výběru soudních rozhodnutí do sbírky judikátů se opakovaně podílela na tvorbě formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro MF ČR. Je členkou Sdružení účetních a daňových poradců v Českých Budějovicích. Dosavadní znalosti, které získala mimo jiné i praxí v bankovnictví i v zahraničním obchodě, uplatňuje především v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Zabývá se kontrolou účetnictví a jeho rekonstrukcí, zpracováním metodiky účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky, zpracováním daňových přiznání, poskytuje daňové a účetní dohledy ve firmách, rozbory ekonomické a finanční činnosti, poradenstvím při vývoji účetního softwaru. Dlouholetá členka lektorského týmu 1. VOX a.s.

Hana Kovalíková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo