Tomáš Novotný

ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů

Pracovník České správy sociálního zabezpečení, odbor nemocenské pojištění zaměstnanců, oddělení meritorní, agenda mezinárodních pojistných vztahů. Ve svých přednáškách podává výklad smluvních závazků v oblasti sociálního zabezpečení, výklad odlišností od evropských koordinačních nařízení EU, výklad problematiky nemocenského pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců, vysílání pracovníků do zahraničí, výklad dopadu mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociální pojištění a odvodu pojistného. Zajímavou částí jeho lektorského vedení jsou aktuální informace o příslušných právních předpisech při činnosti vykonávané na území států, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci nebo náhradu mzdy v nemoci v čase pobytu v jiném státě, než je stát pojištění. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo