Akreditované a certifikované kurzy

Na této stránce naleznete seznam programů, které obdržely akreditaci ministerstev nebo certifikaci instituce specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů Internationa Educational Society (IES). Status potvrzuje vysokou odbornou úroveň našich lektorů a jejich vzdělávacích programů. Akreditace i certifikace průběžně obnovujeme a tento přehled aktualizujeme. Seznam aktuálně vypsaných akreditovaných kurzů naleznete na této stránce.

  Název vzdělávacího programuČíslo platné akreditace
1Daňový řád ve veřejné správěAK/PV-1287/2012
2Ochrana osobních údajů v praxi podle obecného nařízení (GDPR)AK/PV-139/2018
3DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektůAK/PV-181/2018
3a DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů – online seminářAK/PV-132/2023
4Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřadyAK/PV-200/2018
4aKomunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady – online seminářAK/PV-939/2022
5Protikorupční chováníAK/PV-304/2018
6Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejícíchAK/PV-338/2018
6aSpráva dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících – online seminářAK/PV-864/2022
7Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČRAK/PV-863/2022
7aNařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR – online seminářAK/PV-340/2018
8FKSP a sociální fondyAK/PV-680/2018
8aFKSP a sociální fondy – online seminářAK/PV-856/2022
9Zákon o registru smluv – aktuální problematikaAK/PV-632/2018
9aZákon o registru smluv – aktuální problematika – on-line seminářAK/PV-540/2023
10Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, tj. u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.AK/PV-679/2018
11Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechAK/PV-107/2019
12Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce AK/PV-280/2019
12aPoskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce – online seminářAK/PV-1014/2022
13Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně AK/PV-278/2019
13aPrůběh kontroly u příjemců dotací aktuálně – online seminářAK/PV-1015/2022
14Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti AK/PV-279/2019
14aPoznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – online seminářAK/PV-1038/2022
15Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů AK/PV-283/2019
16Novinky v pravopise, stylistice a normě AK/PV-336/2019
16aNovinky v pravopise, stylistice a normě – online seminářAK/PV-1050/2022
17Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu AK/PV-386/2019
17aJak popsat výsledky kontroly nebo auditu – online seminářAK/PV-1048/2022
18Postup kontroly podle zákona č. 255//2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů AK/PV-387/2019
18aPostup kontroly podle zákona č. 255//2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů – online seminářAK/PV-1049/2022
19Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti AK/PV-527/2019
20Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení problémů z praxe AK/PV-597/2019
21Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán AK/PV-240/2020
22Zákoník práce aktuálně AK/PV-542/2020
23Jak splnit povinnosti při nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb.AK/PV-498/2021
24Ochrana oznamovatelů v ČR AK/PV-795/2021
24aOchrana oznamovatelů v ČR – online seminářAK/PV-568/2022
25Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů – online seminářAK/PV-301/2023
26Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech – online seminářAK/PV-300/2023

Celkem 38 akreditací MV ČR

Certifikované programy nabízíme formou samostatných kurzů, nebo cyklů. Vybrané téma najdete ve zvolené oblasti vzdělávání. Pokud kurz není aktuálně vypsaný, kontaktujte nás pro zjištění nejbližšího termínu (+420 226 539 679), nebo poptejte školení zakázkově. Certifikované kurzy obdržely status od organizace International Education Society (IES), která potvrzuje vysokou odbornou úroveň vybraných vzdělávacích programů.

Od roku 1999 byl 1. VOX zařazen do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. (IES) a v rámci ratingu mu byl přidělen expertní skupinou třetí nejvyšší „ratingový stupeň A“ (nejvyšší v České republice) tj. „špičková instituce s mezinárodní zkušeností“.

Název vzdělávacího programuOblast vzdělávání
Komplikované účetní případy pro náročnéDaně a účetnictví
Mzdová a personální speciálka pro rok 2022Personalistika a mzdy
Daňový profesionál® – kompletněDaně a účetnictví
Světové účetnictví US GAAP a IFRS, srovnání a jejich vzájemné využití – pro náročnéMezinárodní účetní standardy
Cash Flow v teorii i praxiEkonomika a finance
Minimum celního deklarantaLogistika
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámEkonomika a finance
Daňové minimum pro účetníDaně a účetnictví
Podvojné účetnictví od A do ZDaně a účetnictví
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálkaMezinárodní účetní standardy
Mzdový auditMzdové účetnictví
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do ZMezinárodní účetní standardy
Angličtina ve financích a účetnictvíZakázkové školení
Manažerské účetnictví – účetní výkazy a interpretace datDaně a účetnictví
Účetní specialista – nadstavbové studiumDaně a účetnictví
Účetní terminologie v angličtiněZakázkové školení
Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední managementFinance a bankovnictví
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studiíEkonomika a finance
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféryPersonalistika a mzdy
Efektivní řízení firmy/podniku, organizace a businessu – komplexní ekonomický, finanční, manažerský, business i investiční pohledEkonomika a finance
Personální akademiePersonalistika a mzdy
Progresivní manažerManažerské dovednosti
Training skills
Lektorské dovednosti
Kurzy na míru

Celkem 23 certifikací IES

#akreditované semináře #akreditované kurzy #akreditace #akreditované školení #akreditovaná školení #mvčr #akreditace mvčr #ministerstvo vnitra #vzdělávání úředníků

Tým VOX | 9. 3. 2022

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO