Akreditované a certifikované kurzy

Na této stránce naleznete seznam kurzů, které obdržely akreditaci ministerstev nebo certifikaci insituce specializující se výhradně na certifikaci vzdělávacích subjektů Internationa Educational Society (IES). Status potvrzuje vysokou odbornou úroveň našich lektorů a jejich vzdělávacích programů. Akreditace i certifikace průběžně obnovujeme a tento přehled aktualizujeme.

  Název vzdělávacího programuČíslo platné akreditace Odkaz na vypsané nebo zakázkové školení
1Daňový řád ve veřejné správěAK/PV-1287/2012Zakázkové školení
2Ochrana osobních údajů v praxi podle obecného nařízení (GDPR)AK/PV-139/2018Zakázkové školení
3DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektůAK/PV-181/2018Zakázkové školení
4Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřadyAK/PV-200/2018Zakázkové školení
5Protikorupční chováníAK/PV-304/2018Školení 26. 5. 2022
6Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejícíchAK/PV-338/2018Zakázkové školení
7Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČRAK/PV-340/2018Zakázkové školení
8FKSP a sociální fondyAK/PV-680/2018Školení 16. 6. 2022
9Zákon o registru smluv – aktuální problematikaAK/PV-632/2018Zakázkové školení
10Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, tj. u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.AK/PV-679/2018Školení 3. 5. 2022
11Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostechAK/PV-107/2019Zakázkové školení
12Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce AK/PV-280/2019 Zakázkové školení
13Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně AK/PV-278/2019Zakázkové školení
14Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti AK/PV-279/2019 Zakázkové školení
15Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů AK/PV-283/2019Školení 9. 6. 2022
16Novinky v pravopise, sylistice a normě AK/PV-336/2019Školení 17. 5. 2022
17Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu AK/PV-386/2019Školení 9. 6. 2022
18Postup kontroly podle zákona č. 255//2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů AK/PV-387/2019Školení 24. 5. 2022
19Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti AK/PV-527/2019 Zakázkové školení
20Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích AK/PV-552/2019Zakázkové školení
21Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem AK/PV-596/2019Zakázkové školení
22Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení problémů z praxe AK/PV-597/2019Školení 7. 6. 2022
23Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán AK/PV-240/2020Školení 18. 5. 2022
24Zákoník práce aktuálně AK/PV-542/2020Zakázkové školení
25Jak splnit povinnosti při nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb.AK/PV-498/2021Zakázkové školení
26Ochrana oznamovatelů v ČR AK/PV-795/2021Zakázkové školení
26 akreditací MV ČR

Certifikované programy nabízíme formou samostatných kurzů, nebo cyklů. Vybrané téma najdete ve zvolené oblasti vzdělávání. Pokud kurz není aktuálně vypsaný, kontaktujte nás pro zjištění nejbližšího termínu (+420 226 539 679), nebo poptejte školení zakázkově. Certifikované kurzy obdržely status od organizace International Education Society (IES), která potvrzuje vysokou odbornou úroveň vybraných vzdělávacích programů.

Od roku 1999 byl 1. VOX zařazen do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. (IES) a v rámci ratingu mu byl přidělen expertní skupinou třetí nejvyšší „ratingový stupeň A“ (nejvyšší v České republice) tj. „špičková instituce s mezinárodní zkušeností“.

Název vzdělávacího programuOblast vzdělávání
Komplikované účetní případy pro náročnéDaně a účetnictví
Mzdová a personální speciálka pro rok 2022Personalistika a mzdy
Daňový profesionál® – kompletněDaně a účetnictví
Světové účetnictví US GAAP a IFRS, srovnání a jejich vzájemné využití – pro náročnéMezinárodní účetní standardy
Cash Flow v teorii i praxiEkonomika a finance
Minimum celního deklarantaLogistika
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzámEkonomika a finance
Daňové minimum pro účetníDaně a účetnictví
Podvojné účetnictví od A do ZDaně a účetnictví
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálkaMezinárodní účetní standardy
Mzdový auditMzdové účetnictví
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do ZMezinárodní účetní standardy
Angličtina ve financích a účetnictvíZakázkové školení
Manažerské účetnictví – účetní výkazy a interpretace datDaně a účetnictví
Účetní specialista – nadstavbové studiumDaně a účetnictví
Účetní terminologie v angličtiněZakázkové školení
Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední managementFinance a bankovnictví
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studiíEkonomika a finance
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféryPersonalistika a mzdy
Efektivní řízení firmy/podniku, organizace a businessu – komplexní ekonomický, finanční, manažerský, business i investiční pohledEkonomika a finance
Personální akademiePersonalistika a mzdy
Progresivní manažerManažerské dovednosti

Tým VOX | 9. 3. 2022

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo