Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová vykonávala 27 let kontroly použití dotací u různých typů příjemců veřejné finanční podpory, kontrolovala hospodaření státních orgánů a účastnila se přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, z toho 17 let pracovala na Ministerstvu financí v kontrolním odboru. Působila také jako metodik pro kontrolní činnost. Účastnila se kontrol prováděných různými úřady jako přizvaná osoba a pracovala jako členka týmu interních auditorů.
Zpracovává připomínky k návrhům zákonů a stanoviska pro poskytovatele i příjemce dotací k problémům kontroly.
Publikovala odborné články v časopisech Správní právo, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Veřejná správa, Interní auditor.
Byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů, mj. novel rozpočtových pravidel, v letech 2014 až 2020.
Dlouholetá členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Miroslava Pýchová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo