Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová vykonávala 27 let kontroly použití dotací u různých typů příjemců veřejné finanční podpory, kontrolovala hospodaření státních orgánů a účastnila se přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, z toho 17 let pracovala na Ministerstvu financí v kontrolním odboru. Působila také jako metodik pro kontrolní činnost. Účastnila se kontrol prováděných různými úřady jako přizvaná osoba a pracovala jako členka týmu interních auditorů.
Zpracovává připomínky k návrhům zákonů a stanoviska pro poskytovatele i příjemce dotací k problémům kontroly.
Publikovala odborné články v časopisech Správní právo, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Veřejná správa, Interní auditor.
Byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů, mj. novel rozpočtových pravidel, v letech 2014 až 2020.
Dlouholetá členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Miroslava Pýchová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

9. 6. 2022

Praha

5 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně MV ČR

9. 6. 2022

Online

5 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

20. 9. 2022

Praha

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Prezenčně MV ČR

20. 9. 2022

Online

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

6. 10. 2022

Praha

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Prezenčně MV ČR

6. 10. 2022

Online

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

13. 10. 2022

Online

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

15. 11. 2022

Praha

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Prezenčně MV ČR

15. 11. 2022

Online

5 hod

2 390 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo