Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

KPV AKREDITOVÁNO Online

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-1048/2022.

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová

Detail lektora

Termín

12. 11. 2024; 9:00–14:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

5

Program

• jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,
• druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,
• struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,
• příklady věcných chyb,
• nepřípustné nebo nevhodné formulace,
• stylistické chyby,
• nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,
• chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,
• správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,
• formální úprava textů,
• problematika psaní čísel,
• příklad tabulky.

Odpovědi na dotazy.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a Pravidla českého pravopisu (pouze v případě prezenční výuky).
Seminář volně navazuje na kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 8. 10. 2024 a „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“, 5. 12. 2024.

Určeno

Kurz je určen pro kontrolní pracovníky, auditory a další profese, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.

Přínos/cíl

Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození.
Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 590 Kč bez DPH

2 590 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

12. 11. 2024
Online
12. 11. 2024
Praha

Cenové varianty

24A5800

cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

2 590 Kč

cena bez DPH

2 590 Kč

cena s DPH

24A580A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 931 Kč

cena bez DPH

4 931 Kč

cena s DPH

24A580B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 023 Kč

cena bez DPH

7 023 Kč

cena s DPH

24A580C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 866 Kč

cena bez DPH

8 866 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO