Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace “Cizinci a daně”, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců”

Vystudovala obor veřejná správa na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě právnické. Od roku 1997 je daňovým poradcem zapsaným u Komory daňových poradců České republiky. Působila jako daňový poradce v několika daňově-poradenských firmách se zahraniční klientelou a v současné době vede daňové oddělení v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS v.o.s. Lektorka má rozsáhlé zkušenosti z daňového poradenství s mezinárodním aspektem, a to jak v oblasti posuzování komplexních transakcí, tak zastupování zahraničních klientů – fyzických osob před finančním úřadem a přípravy jejich přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je autorkou knihy „Cizinci a daně“ (Aspi 2003) a odborných článků uveřejněných v různých periodikách. Kromě daňového poradenství se věnuje i odborné přednáškové činnosti v oblasti daní, zejména ve francouzském jazyce. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

7. 2. 2022

Praha

139.5 hod

31 070 Kč

cena bez DPH

IES

14. 2. 2022

Praha

53.5 hod

16 900 Kč

cena bez DPH

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo