Zdenka Vostrovská: Neustále inovujeme, přesto stojíme na pevných pilířích

Zdenka Vostrovská se k podnikání dostala vlastně náhodou, nebyla totiž spokojená s nabídkou kurzů a školení. Proto si založila vlastní společnost a dokázala vybudovat špičku na trhu vzdělávání dospělých, která úspěšně funguje již 30 let. Ačkoli pandemie vzdělávacím firmám moc nepřála, 1. VOX si udržela svou pozici a navíc do svého týmu přivítala nového investora – firmu Menila Invest, která má velké plány. Jaký byl uplynulý rok a jaký bude ten letošní?

První pololetí pro nás bylo takové nadechnutí po covidu. Tím, že se nám povedlo vytvořit solidní technické zázemí na online výuku, máme kvalitní mikrofony, kamery, a realizaci online školení jsme zvládli po stránce technické, ale také jej zvládli samotní lektoři, tak jsme covid ustáli, i když nejsme stále na původních číslech.

Vstup nového investora byl asi tou nejzásadnější událostí. Původně jsem firmu chtěla předat synovi, ale ten se zabývá úplně jiným oborem, proto jsem kývla na nabídku společnosti Menila Invest. Když jsem nabídku dostala poprvé, nereagovala jsem na ni. Firma mi však dala velmi zajímavou vizi, že VOX budu nejen pokračovat, ale že se bude také rozvíjet. Investor přišel s novými myšlenkami, novými produkty a lepšími technologiemi. Loňský rok byl tedy ve znamení jakýchsi námluv. Samotný právní akt pak proběhl začátkem září.

Jak jste s investorem rozdělili povinnosti?

Menila Invest s námi byl v podstatě celý rok a oťukával si naše fungování. Já mám na starosti vše směrem ven, jsem tváří VOXu, jak se říká. Sama mám stále na starosti péči o naše dlouholeté klienty, s kterými rozvíjím vzdělávací programy. Máme svou genezi a nemělo by logiku, aby tyto klienty převzal někdo jiný. S některými z nich spolupracuji již přes 20 let.

Veronika Kratochvílová, která je spolumajitelka Menila Invest, se stala naší výkonnou ředitelkou VOX. Dalším kolegou je druhý společník Menila Invest František Francírek, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání. Známe se již delší čas z VŠE, kde oba pracujeme.

Rozhovor vznikl ve spolupráci s HR News

Jaké bylo pro nové manažery seznamování s vaším provozem?

Jak jsem již říkala, loňský rok nebyl o žádné expanzi, ale spíše o stabilizaci. Mí noví partneři se především potřebovali seznámit s tím, jak fungujeme. Jsme procesně řízená firma. Měli jsme implementovaný systém řízení jakosti ISO 9001, ale po 10 letech jsem vyhodnotila, že audity jsou příliš drahé a administrativa náročná. Díky tomu máme většinu procesů popsanou. Víme, co máme dělat, kde co máme archivovat, jaká jsou komunikační rozhraní, takže to vlastně funguje dál. Život přináší celou řadu změn. Nejsme rigidní, pořád něco inovujeme, upgradujeme, ale stojíme na pevných pilířích.

Jak jste zmínila, jste tváří VOXu, využíváte k prezentaci třeba sociální sítě?

Máte pravdu. Měla bych působit jako tvář VOXu, ale zatím jsem se k tomu ještě plně nepropracovala. Nejsem ten typ, který se rád prezentuje na sociálních sítích. Ale donutila jsem se hlouběji zaměřit třeba na LinkedIn. Začínám se zde již dobře orientovat a tato síť mi připadá jako velmi zajímavá platforma pro náš byznys.

Většina firem potřebuje informační systém, jaká je u vás situace v této oblasti?

Nyní budeme přecházet na nový informační systém. U toho současného, který využíváme, končí vývoj a podpora. Samozřejmě nám byla navrhnuta aktualizace, která nám ale ve více aspektech nevyhovuje. Zvažujeme tedy, že bychom šli úplně do nového. Proto v současnosti probíhá audit, architektura, kontroluje se naše fungování, zda to bude možné implementovat do nového systému, s kterým by měla být spojená i digitalizace účetních dokladů. Zatím stále zkoumáme nabídku na trhu, samozřejmě vybíráme i podle pravidla cena/výkon.

Covid nebyl zrovna lehkým obdobím pro vzdělávací firmy, jak to ustál VOX?

Už letos by dle mého soudu mělo dojít k jistému restartu. Je to pro nás všechny určitý přelom. Neměli bychom jít zpět nebo stagnovat, ale naopak jít dopředu. Musím upřímně přiznat, že po covidu jsme se moc nezlepšili. Stále jsme jen asi na 70 % obratu minulých let, což je z mého pohledu neuspokojivé. Ale konzultovala jsem to s celou řadou odborníků, kteří se zabývají podnikovými transakcemi a všichni říkají, že jakmile je akviziční vstup nového investora, je standardní, že návrat k původním číslům chvíli trvá. Prý jsme to ustáli dobře a teď už očekávám dobrý start.

Jaké konkrétní změny s Menila Invest chystáte?

Nový informační systém bude komplexní a provázaný i na účetnictví, na zákaznický systém, to je první změna. Také jsme v průběhu minulého roku inovovali webové stránky, ale ještě máme představu, že bychom chtěli uživatelsky dost věcí změnit. Od prosince loňského roku jsme se pustili do velkého úklidu. Vymalovali jsme, vyklidili sklady, vyhazujeme zbytečnosti. To je vždy očišťující proces.

Nový investor představuje čerstvou krev a také trochu jiný styl přemýšlení. Nejedou v tom našem rozjetém vlaku, pokud budu mluvit lidově, naopak jde o záměr respektovat segmentaci trhu…

Zdenka Vostrovská (zakladatelka společnosti 1. VOX)

Máte nějaký svůj osobní projekt?

Nechala jsem se přesvědčit o tom, abych přehodnotila své liberální myšlení, které je pro mě trochu životní styl a to i determinuje celou řadu věcí, třeba i řízení firmy. Vysoutěžila jsem si vnitřním výběrovým řízením dvě projektové kanceláře, které se zaměřují na transfery z EU – dotační tituly z Evropského sociálního fondu.

Teď budou vypsány dvě velké výzvy. Operační program 40 – ten je určen pro komory, asociace a sdružení, a pak bude následovat výzva pro podniky. Myšlenkově dotační programy úplně neuznávám, protože narušují trh. Řada z klientů však nemá zkrátka dostatečný budget na rozvoj a vzdělávání, tak volí nějakou kompromisní cestu – část přes dotace a část hradí ze živých zdrojů.

Kdo z našich klientů bude mít zájem o tuto formu podpory na vzdělání, ráda jim doporučím jednu z těchto kanceláří. Obě to jsou kanceláře, u kterých jsem si pečlivě ověřila reference a navíc se jedná o successfee model, tedy honorován je až výsledek práce. Už nyní vím o čtyřech našich klientech, kteří se do těchto programů zapojí.

Můžete být konkrétnější, třeba kolik mají klienti času na podání žádostí?

První výzva pro asociace OPZ40 se otevře 12. 3. 2023, a jsou cca 2 měsíce na podání žádosti na portále MPSV. OPZ 38 bude zveřejněna 20. 3., kde budou moci žádat přímo firmy. Tentokrát nejde o to, kdo žádost podá dříve, ale budou zde konkrétní indikátory posuzování. Program pro firemní zájemce mít také tři měsíce na přípravu a podání. Teď je tedy ideální doba, pokud o tom klienti přemýšlí, aby to začali řešit. Jsem jim v tomto ohledu k dispozici.

Bude nový management 1. VOX upravovat stávající produktové portfolio?

Ano, nový investor představuje čerstvou krev a také trochu jiný styl přemýšlení. Nejedou v tom našem rozjetém vlaku, pokud budu mluvit lidově, naopak jde o záměr respektovat segmentaci trhu. Hodně klientů nás vnímá jako firmu, která je výborná v hard skills kurzech, a to je pravda. Je to také o tom, že konkurence na trhu v této oblasti není tak široká. Svou konkurenci známe a každá firma je silná v něčem jiném, někdo na právní věci, někdo se specializuje na mzdové účetnictví a související předpisy, my jsme velmi silní v problematice účetnictví a daňové legislativy.

Těchto firem je na trhu méně a náš úspěch stojí na dvou pilířích. Abychom to měli logisticky zvládnuté, což si myslím, že VOX má, a v čem máme i výhodu je, že máme výborné prostory, které pořád modernizujeme. A především máme lektory, kteří prošli našimi přísnými kritérii pro spolupráci, samozřejmě včetně referencí od klientů. Když jsme si zakládali ISO, tak jsme museli mít všechny dodavatele v systému, museli jsme mít jejich rating. Na lektory jsme si zakládali lektorské karty s kritérii, lektorských karet máme 4,6 tisíc. Aktivně vždy na semestr podepisuji asi 350 smluv a to jsou naši vybraní lektoři a lektorky, špičky ve svých oborech ze skoro pěti tisíc vyzkoušených.

Jaká je pozice 1. VOX v oblasti soft skills?

V této oblasti musím objektivně přiznat, že na českém trhu se pohybuje mnoho velmi kvalitních firem a každá z těchto firem má odborníky, trenéry, kouče, facilitátory, mentory a mediátory a mají svou autenticitu a také specializaci. S novým managementem jsme toto vše probírali a chtěli bychom se podívat na silné stránky našich soft skills lektorů. Musíme zjistit, co se nám v minulosti podařilo a na základě segmentace trhu upřít síly tam, kde máme větší pravděpodobnost uspět.

Kde jsme historicky silní, to jsou komplexní rozvojové programy. Zde jsme od zadavatele dostali konkrétní cíl a úkol s tím, že po roce očekává konkrétní měřitelné výsledky. Z realizovaných programů zmíním talent management programy pro juniorní i seniorní zaměstnance, uspěli jsme také v několika leadership akademiích pro střední liniový management.

Další realizace se týkaly leadership motivačních programů pro výrobní management – pro supervizory a mistry. Dále také transformační projekty. Zajímavým projektem bylo převzetí velké společnosti podstatně menší firmou a nastavování příslušných procesů. Celý proces měli procesně a právně nastavený, ale potřebovali pomoci s tím, jak vše dostat do lidských zdrojů, protože s tím souvisely i věci nepříjemného charakteru jako restrukturalizace, outplacement, i změna kompetenčních modelů.

Jaké tedy budou další kroky 1. VOX v oblasti soft skills programů?

Řekli jsme si, že nebudeme objevovat Ameriku. Budeme se věnovat tématům, kde se nám evidentně dařilo, kde známá neviditelná ruka trhu ukázala, že jsme byli lepší než konkurenti, a to jsou určitě dlouhodobé rozvojové věci. Je to dle mne dané i tím, že máme k dispozici široké portfolio lektorů, které máme roky odzkoušené. Jsem schopná přemýšlet o tom, kdo konkrétní zakázku perfektně splní, protože vím, že tento lektor se nemá rád s jiným, nebo že si názorově nerozumí, ale naopak zvolím osu týmu, která bude perfektně spolupracovat. Mohu díky tomu sestavit realizační tým, a to nejsou jen lektoři, jsou to i experti na diagnostiku, kteří vedou workshopy, facilitují je.

Zdenka Vostrovská při zahájení konference Kolektivní vyjednávání (2022)

Pandemie už je snad za námi, vracejí se klienti raději do „tříd“ nebo chtějí stále online výuku?

Bohužel musím říci, že je stále větší počet lidí, kteří využívají na otevřené kurzy online výuku. Dám příklad, v učebně sedí 5 lidí, 8 jich je online. Pro mě bohužel, protože jsem sociální typ a mám ráda sociální komunikaci, proto se raději s klienty potkávám. A tím, že se výuce věnuji přes 40 let, tak vím, že přímá výuka je nenahraditelná. Ale objektivně připouštím, že online výuka v nějakých krátkých formátech, kde se předávají pouze informace, má význam.

Jak na vstup investora reagovali klienti a lektoři?

Nesetkala jsem se s tím, že by někdo reagoval negativně. Snažím se i s výkonnou ředitelkou navštěvovat kurzy a všechny jí představovat. Myslím si, že se všichni těší, s jakými novinkami přijdeme a já také.

Mohlo by vás zajímat

Tým VOX | 14. 2. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO