Nové příležitosti financování vzdělávání zaměstnanců

Záleží nám na tom, aby bylo kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny, a proto jsme ve spolupráci s konzultantkou pro vzdělávací dotační tituly Danicou Pražákovou připravili stručný přehled podmínek pro tyto dotace. Podívejte se, na jaké dotace máte nárok. Rádi Vám poradíme, jestli lze získat dotaci na Váš vzdělávací program či školení.

Změny oproti předešlým obdobím

.

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 má OPZ+ přibližně o třetinu menší rozpočet. Přestože je vzdělávání zaměstnanců jednou z nejvyšších priorit OPZ+, uvolnil pro tyto účely o 39,6 % méně, než tomu bylo v minulém období, tedy 23,4 miliardy korun.

Další změnou je, že dotace jsou nyní poskytovatelem vnímány jako příspěvek firmám na vzdělávání jejich zaměstnanců. Všechny dotační tituly budou tedy firmy spolufinancovat. Rozdíly budou pouze ve výši spolufinancování (5 – 23 %).

Co z toho vyplývá pro majitele nebo personalisty firem?

Zdrojů je méně, informované firmy neváhají a zkusí podat žádosti o dotaci​.

Vyčkávat se nevyplatí, protože nejvíce zdrojů se bude rozdělovat do léta 2023, poté budou příležitosti ubývat​.

Je třeba vnímat dotace pohledem dobrého hospodáře (Value for Money) a pokládat si otázky jako „Co potřebuji řešit ve firmě z pohledu lidského kapitálu? Jak pro to mohu využít dotace?“

Kdy budou zdroje OPZ+ dostupné

Cílem řídícího orgánu OPZ+ je zpřístupnit alokace. Podle současného plánu mají proběhnout výzvy na 75% alokací do léta 2023. Původně se jednalo o 50% do konce roku 2022, což se bohužel nestihlo.

Aktuální šance: zdroje na rozvoj lidí a firmy

1. šance: 

OPZ+ výzva č.12: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

 • Kdy se žádá: 4. 8. 2022 – 3. 8. 2023
 • Kdo žádá: firma (obchodní korporace, OSVČ, státní podnik…)
 • Kolik může dostat: 1 10mil Kč
 • Kolik je celkem k dispozici: 210mil Kč
 • Doba realizace: 24 měsíců
 • Upozornění: Spolufinancování 23, 265 %

O OPZ+ výzvu č.12 lze žádat se záměrem o zavedení flexibilní pracovní kultury v pracovním prostředí firmy  a vytvoření systému práce se zaměstnanci na rodičovské dovolené. Vytvoření podmínek pro diverzitní pracovní prostředí také znamená vyrovnané zastoupení žen a mužů. U obou bodů je součástí analýza stavu zpracování strategií, reportingu, tvorba nástrojů – vše související se začleněním do procesů ve firmě. Vyhrazená částka 210mil Kč podpoří přibližně 40 projektů.

2. šance: 

OPZ+ výzva č.35: Age management

 • Kdy se žádá: 24. 10. 2022 – 23. 3. 2023 
 • Kdo žádá: obchodní korporace, státní podnik 
 • Kolik může dostat: min 1 mil – max 7 mil Kč 
 • Kolik je celkem k dispozici: 300 mil (ca 75 projektů bude podpořeno) 
 • Doba realizace: 36 měsíců  
 • Upozornění: Spolufinancování 23, 265 %

Tato příležitost je ideální pro firmy, které se plánují rozvíjet v rámci age managementu, tedy přizpůsobit prostředí na pracovišti všem generacím svých zaměstnanců. Součástí strategie je příprava nástupců na klíčové pozice, aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu a podporu mezigenerační spolupráce. Dále pak zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců. Výzva předpokládá, že v rámci přípravy bude proveden age management audit.

3. šance: 

OPZ+ výzva č.40: Společeně za vzděláváním

 • Kdy se žádá: 20. 1. 2023 – 20. 3. 2023 (předběžný termín)
 • Kdo žádá: asociace, sdružení podniků, zaměstnavatelské svazy 
 • Kolik může dostat: zatím neznáme (v min. období min 2 mil/ max 30 mil Kč) 
 • Kolik je celkem k dispozici: 600 mil Kč 
 • Doba realizace: předpoklad: 36 měsíců  
 • Upozornění: Minimální spolufinancování

Výzva č.40 nabízí podporu ve vzdělávání zaměstnanců členských firem a profesních a podnikatelských sdružení v oblasti soft skills, manažerských, ekonomických, jazykových a technických dovedností.
 

4. šance: 

OPZ+ výzva č.47: Podnikové vzdělávání

 • Kdy se žádá: 20. 03. 2023 – 16. 06. 2023 
 • Kdo žádá: obchodní korporace, státní podniky, OSVČ 
 • Kolik může dostat: zatím neznáme (v min. období min 1/max 6 mil Kč) 
 • Kolik je celkem k dispozici: 1, 0 miliarda Kč  
 • Doba realizace: předpoklad: 36 měsíců  
 • Upozornění: Spolufinancování 23, 265%

.
Výzva č.47 nabízí podporu firmám školícím své zaměstnance v oblasti soft skills, manažerských, ekonomických, jazykových a technických dovedností. Dotaci můžete čerpat na vzdělávání zaměstananců pracujících na hlavní pracovní poměr, ne však na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Žádost o dotační podporu předkládá přímo firma.

Žádná z těchto šancí bohužel nenabízí možnost školení IT kurzů, obecných ani specifických. Školení informačních technologií jsou financované především z programu POVEZ, který momentálně dotace nenabízí.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás

Tým VOX | 10. 1. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO