Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na osobní rozvoj

Prezenčně Online

10 výukových dnů, maximálně 12 účastníků

Lednový termín je plně obsazen, jsou vypsány termíny na září 2023.

GARANCE KONÁNÍ

Lektoři

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Detail lektora

Mgr. Olga  Lošťáková, M.A.

Mgr. Olga Lošťáková, M.A.

Detail lektora

Termín

22. – 23. 9. 2023; 9:00–16:00
6. – 7. 10. 2023; 9:00–16:00
20. – 21. 10. 2023; 9:00–16:00
3. – 4. 11. 2023; 9:00–16:00
17. – 18. 11. 2023; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

150

Program

Kurz je kombinací prezenčního a online vzdělávání.
Rozsah je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně.

Setkáme se desetkrát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

Prezenční část:
• 10 výukových dnů, kde se účastníci osobně setkají s lektory,
• v prezenční části bude probíhat praktický nácvik koučinku – jak v roli kouče, tak v roli koučovaného.
Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikace, zvládání konfliktů apod.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

Online část:
• s výukou můžete začít kdykoliv po přihlášení a úhradě kurzovného,
• pro online vzdělávání využíváme Learning Management System Moodle, který využívají vysoké školy po celém světě,
• online vzdělávání obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty – přístup vám zůstane také po ukončení kurzu.

Podpůrné skupiny:
Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek, kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme absolvovat minimálně 10 hodin schůzek.

Co se v průběhu kurzu naučíte:
• Používat filozofii a metody koučinku v oblasti osobního rozvoje v soukromém i firemním prostředí
• Lépe rozumět sobě a druhým, koučování sebe a druhých
• Zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
• Lépe pracovat s vlastními a cizími emocemi, se svým myšlením, intuicí a stresem
• Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování
• Rozvinout svoji empatii a dokázat se dívat na věci z úhlu pohledu druhých a přitom zůstat sám sebou
• Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
• Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
• Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat
• Zvládat obtížné životní situace a krize
• Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

Navíc dostanete zdarma
• Kvalitní studijní materiály
• Hodinu koučování s lektorkou

Určeno

Kurz je pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti kouče a také chce pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita atd.). V kurzu se zaměříme na skutečné situace a problémy z reálného života.
Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci, kterou mohou využít jako firemní koučové).

Přínos/cíl

U účastníků po absolvování tohoto kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další práci i osobní život.

Při tvorbě koncepce jsme vyšly z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP, mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je tedy postaven na základě našich dlouhodobých lektorských prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty – a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

37 500 Kč bez DPH

45 375 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

22. 9. 2023
Online

Cenové varianty

2322170

Po dohodě je možné kurzovné uhradit ve splátkách. Studenti získají slevu 20 %.

37 500 Kč

cena bez DPH

45 375 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo