Nejucelenější pohled na daňovou soustavu nebo IES certifikát – výhody cyklu Daňový profesionál

V České republice platí velmi složitý daňový a účetní systém, který se neustále vyvíjí a mění. Sledovat všechny změny může být výzvou i pro ostřílené profesionály, jako jsou daňoví poradci, auditoři nebo soudní znalci v oblasti ekonomie, kteří musejí mít neustále aktualizované své znalosti, aby se mohli prosadit ve stále konkurenčnějším prostředí. Společnost VOX proto vytvořila cyklus kurzů pro daňové profesionály, který nabízí nejkomplexnější pohled na daňovou soustavu ČR. Protože vzdělání je klíčem k úspěchu a neustálému růstu v odborné kariéře.

Zejména v oblasti daní a účetnictví je důležité udržovat si aktuální znalosti a dovednosti, aby bylo možné nabídnout nejvyšší kvalitu služeb svým klientů. Vzdělávací společnost VOX připravila cyklus odborných seminářů a přednášek určených především pro daňové poradce v odborných firmách, ale také pro ty, kteří se daňovými poradci teprve stát chtějí. Jeho cílem je poskytnout účastníkům co nejucelenější a nejaktuálnější znalosti v oblasti daní a účetnictví.

Výuka probíhá formou cyklu seminářů vedených často přímo zkušebními komisaři, kteří se podílejí na kvalifikačních zkouškách na daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb. u Komory daňových poradců ČR. Zkušení vyučující, celkem 139 hodin výuky rozdělených do 20 výukových dnů, malý počet účastníků ve skupině, bohaté studijní materiály – to vše vám zajistí špičkové znalosti v oboru a vysokou pravděpodobnost úspěšného složení testu.

…za mě bylo všechno perfektně připravené, organizátoři byli milí a ochotní s čímkoliv pomoci. Před pár dny jsem se poprvé zúčastnila kvalifikačních zkoušek na daňového poradce a úspěšně zvládla první část. Za všechno děkuji.

Markéta Čonková, absolvent cyklu Daňový profesionál®

Významný podíl kurzu tvoří počítání konkrétních příkladů z praxe a modelových případových studií. Názorné ukázky účastníkům umožňují lépe aplikovat teoretické znalosti v praxi a snadněji porozumět složitým daňovým otázkám. Kurzy jsou také vynikající příležitostí k navázání kontaktů s ostatními odborníky v oboru. Společně můžete sdílet své zkušenosti a řešit otázky a problémy, se kterými se ve své praxi setkáváte.

Po úspěšném absolvování testu dostanete celosvětově uznávaný IES certifikát, který je velmi cenným dokladem profesních schopností. Certifikát IES je zárukou kvality absolvovaného profesního vzdělání, který deklaruje kompetenci v daném oboru a může zvýšit váš potenciál a na trhu práce i vaši důvěryhodnost v očích klientů.

Kvalifikační program Daňový profesionál je navíc možné financovat prostřednictvím dotačních titulů. Pokud se chcete stát nejlepšími v oboru, neváhejte a přihlašte se na cyklus seminářů Daňový profesionál pořádaný společností VOX, která má 30 let zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje profesních dovedností. Více informací o kurzech včetně vyučujících, termínech a cenách najdete na www.vox.cz.

Mohlo by vás zajímat

Tým VOX | 10. 7. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO