Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Prezenčně

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

21. 8. 2024; 14:30–18:30

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

4

Program

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele:
• dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,
• způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,
• technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,
• účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,
• majetek účetně neodpisovaný.

Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:
• vymezení hmotného majetku:
– movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s  nemovitostí, soubory movitých věcí,
– nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby,
– pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
– nemovité kulturní památky,
• vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
• daňové odpisování majetku:
– stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
– úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
– vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o  finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny,
• pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,
• technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, zvýšení hodnotové hranice pro technické zhodnocení,
• daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,
• uplatňování mimořádných odpisů a technické zhodnocení majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů,
• odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,
• zajištění úvěru nebo zápůjčky převodem vlastnického práva k hmotnému majetku,
• majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),
• daňový režimu finančního leasingu,
• vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice,
• limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného,
• důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona,
• výklad nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení – zahrnování účetních odpisů do základu daně z příjmů,
Odpovědi na dotazy.

!! Do programu bude zahrnut podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 – „ konsolidační balíček“!!

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.

Přínos/cíl

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 490 Kč bez DPH

3 013 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

21. 8. 2024
Praha

Cenové varianty

2405290

2 490 Kč

cena bez DPH

3 013 Kč

cena s DPH

240529A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4 731 Kč

cena bez DPH

5 725 Kč

cena s DPH

240529B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

6 723 Kč

cena bez DPH

8 135 Kč

cena s DPH

240529C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

8 466 Kč

cena bez DPH

10 244 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO