Konference Kolektivní vyjednávání 2024

Všechny zástupce zaměstnavatelů a odborů srdečně zveme na letošní VI. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, sociální dialog – aneb potřebujeme ještě v 21. století odbory?, který budeme pořádat v 17. 10. 2024 v prostorách společnosti Nexen Tire Europe.

Přínos

Seznámíte se s praktickým řešením i postupy v průběhu kolektivního vyjednávání a získáte prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností. Dozvíte se, jak postupovat při sporech při jednání o uzavření kolektivní smlouvy i jak postupovat při průběžném jednání s odborovými organizacemi. Budete upozorněni na časté chyby zaměstnavatelů a dozvíte se, jak se jim vyvarovat.

Určeno

Konference je určena těm, kteří se podílí na kolektivním vyjednávání a mají ve své kompetenci komunikaci s odborovou organizací, zejména:

  • personalistům a HR managementu
  • vedoucím zaměstnancům
  • právníkům
  • podnikatelům, jednatelům a členům představenstva
  • odborářům
  • zástupcům komerčního sektoru, veřejné správy i samosprávy

Reference

Předcházející ročníky konference pořádané od roku 2018 byly účastníky vždy hodnoceny velmi kladně – byl oceňován nejen jejich aktuální obsah, ale také velice úzké propojení s praxí a konstruktivní debata účastníků včetně podnětné panelové diskuze, vysoce fundovaná a odborně na nejvyšší úrovni vystoupení jednotlivých přednášejících.

Řečníci konference

Mgr. Vladimír Černý – rozhodce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

Ing. Linda Kostrůnková – HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.

JUDr. Jan Vácha, Ph.D. – vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR

Ing. Pavel Puff – obchodní ředitel společnosti TREXIMA, spol. s r.o.

Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Soňa Veverková, Renata Kyzlinková. – výzkumní pracovníci (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha)

Mgr. Ing. Ladislav Karas L.L.M. – advokát (KPMG)

JUDr. Bc. Michal Peškar – advokát a partner Randl Partners a předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)

Program

8:45–9:00 • Zahájení, úvod • Mgr. Vladimír Černý

9:00–9:10 • Představení společnosti Nexen Tire Europe • Ing. Linda Kostrůnková (HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.)

9:10–9:40Trendy ve mzdách a benefitech 2024 – 2025 • Ing. Pavel Puff (TREXIMA, spol. s r.o.) 

9:40–9:55 • Problematika soudní praxe ve vztahu k sociálnímu dialogu a kolektivnímu vyjednávání •  Mgr. Ing. Ladislav Karas L.L.M. –  KPMG

10:00–10:50 Odborová organizovanost, motivace ke vstupu do odborů, spokojenost s činností odborů na podniku z pohledu zaměstnanců a odborových funkcionářů • Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Soňa Veverková – (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

10:50–12:00 Prohlídka výroby Nexen Tire Europe • Volitelná část programu

11:00–11:45 „Malý panel“ – „Potřebujeme ve firmách odbory „– role odborů z pohledu zaměstnavatele a odborů • Mgr. Vladimir Černy a Mgr. Ing. Ladislav Karas L.L.M. Advokát (KPMG) – aktuální témata v pracovněprávní oblasti pro zaměstnavatele a odbory, aktuální soudní praxe a judikatura pro oblast sociálního dialogu, postavení odborů u zaměstnavatele, kolektivní vyjednávání a spory s tím vznikající

11:45–12:55Polední přestávka (oběd)

13:00–14:00 Kolektivní pracovní právo – a co dál? – aktuální otázky kolektivního pracovního práva • JUDr. Jan Vácha (vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR)

14:00–14:30 Problematika nepřetržitých denních a týdenních odpočinků po novele zákoníku práce 2023 a v praxi • JUDr. Bc. Michal Peškar (advokát a partner Randl Partners a předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů)

14:30–15:00 Audit podnikového klimatu a vztahový audit na pracovišti, jaké je možné očekávat výsledky? • Renata Kyzlinková – (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

15:00–17:00 • Panelová diskuse a výměna zkušeností z kolektivního vyjednávání • moderuje Mgr. Vladimír Černý 
• případy zahraniční praxe s náborem členů odborů – úvodní slovo a moderace Jana Váňová

• aktuální situace v oblasti sociálního dialogu – kolektivního vyjednávání ve firmách 2024 / 2025

• sociální dialog ve firmách, kde působí více odborových organizací

• mzdové části kolektivních smluv z pohledu do budoucnosti ve vazbě na Gender pay gap

• mají budoucnost v České republice rady zaměstnanců?

• problematika nepřetržitých denních a týdenních odpočinků z pohledu práva a praxe ve firmách

Za účasti manažerů z praxe a dalších odborníků:

Petr Tužil – HR manager

JUDr. Vácha Jan, Ph.D. – vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR

Ing. Linda Kostrůnková – HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.

Mgr. Petr Havelka – Personální ředitel ŽĎAS, a.s.

František Škrdlant – National HR Director & Regional IP Director; Valeo Compressor Europe s.r.o.

Konferenci pořádáme ve firmě Nexen Tire Europe (Průmyslová zóna Triangl, Bitozeves) 17. 10. 2024 od 8:30 do 17:00.

Partneři konference

Tým VOX | 23. 5. 2024

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO