Obchodní podmínky

Společnost 1. VOX a.s., IČO: 27204987, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 9706, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství a elearningu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností 1. VOX a.s. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností 1. VOX a.s. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

Obchodní podmínky – prezenční kurzy a semináře

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze v písemné formě:

 • objednávka přes e-shop na www.vox.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
 • tištěná přihláška (zde ke stažení) zaslaná poštou, případně osobně předaná v sídle VOX (na semináři)
 • e-mailem na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz

v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

 • název kurzu
 • kód kurzu
 • termín konání
 • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů)
 • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
 • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
 • způsob úhrady – převodem/hotově/platební kartou/voucher/benefity (u on-line kurzu/záznamu není možná hotovost, u partnerských kurzů nelze platit hotově, ani kartou)
 • jméno objednavatele + kontakt (telefon, e-mail)

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami 1.VOX a.s.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 minut po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno pouze na vyžádání. Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky na prezenční výuku se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením.

Stornovací podmínky – prezenční kurzy a semináře

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně (e-mailem).

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat– finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady – prezenční kurzy a semináře

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nemusí být účastník na akci vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou možné:
– v hotovosti – v první den konání akce
převodem – na základě zálohové faktury/faktury
platební kartou – v místě konání akce (akceptujeme platební karty MasterCard a Visa)
benefitními kartami (po dohodě s účetním oddělením)
vouchery/dárkovými poukázkami (pro uplatnění je nutné kontaktovat účetní oddělení)

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

V případě hotovostní platby nebo úhrady platební kartou účastník obdrží v místě konání akce zjednodušený daňový doklad. Fakturu (řádný daňový doklad) v tomto případě již nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč vč. DPH, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad – fakturu poštou.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

V hotovosti ani platební kartou nelze platit akce pořádané u partnerských organizací.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den ráno při prezenci.

Slevy

Nabízíme vám možnost různých slevových programů a akcí (věrnostní slevy, slevy za více účastníků na jednom kurzu, slevy first minute, last minute atd.). Více informací získáte na www.vox.cz v části „Slevové programy“.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.

Spolupracujeme s mezinárodní společností International Education Society Ltd. (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a českém jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a jiné). Cena certifikátu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů.

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.
V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

Po absolvování kurzu všichni účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování“(s výjimkou on-line a partnerských/počítačových kurzů).

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost 1. VOX a.s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Doprava do školicího centra a možnosti parkování

Hlavní školicí centrum se nachází v centru Prahy na adrese: Senovážné náměstí 978/23, Praha 1. Dopravní možnosti jsou následující: tram č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 – stanice „Jindřišská”, dále pěšky 80 m směr Senovážné náměstí; metro A – stanice „Můstek”, výstup směr Václavské náměstí, ze středu Václavského nám. pěšky ulicí Jindřišská okolo hlavní pošty směrem na Senovážné náměstí (nebo 1 stanice tram. 3, 5, 6, 9, 14 a 24); metro B – stanice „Náměstí Republiky”, výstup směr Florenc, dále pěšky ulicí Dlážděná směr Senovážné náměstí (nebo 1 stanice tram. 3, 5, 6, 9, 14 a 24); metro C – stanice „Hlavní nádraží”, projdete parkem pod nádražím a dále pěšky ulicí Jeruzalémská směrem na Senovážné náměstí.

 

Obchodní podmínky – On-line kurzy, záznamy a ostatní distanční formy výuky

Objednávky, fakturace, platby

Objednávky on-line kurzů a záznamů přijímáme pouze v písemné formě:

 • objednávka přes e-shop na www.vox.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
 • tištěná objednávka (zde ke stažení) zaslaná poštou/osobně předaná v sídle VOX
 • e-mailem na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz

  v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

  • název on-line kurzu/záznamu
  • kód on-line kurzu/záznamu
  • termín konání (pouze u on-line kurzu)
  • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání přihlašovacích údajů k on-line kurzu/záznamu)
  • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
  • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
  • způsob úhrady – převodem/voucher/benefity
  • jméno objednavatele + kontakt (telefon, e-mail)

  Všechny podané objednávky jsou závazné.

  Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami 1. VOX a.s.

  Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději do 15 min. po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Objednat můžete rovněž e-mailem, příp. můžete poslat objednávku poštou. Na základě Vaší objednávky Vám do 2 pracovních dnů zašleme e-mailem fakturu k úhradě.

  Přihlášky na on-line výuku/webináře se přijímají nejpozději 1 pracovní den před zahájením, a to maximálně do 12 hodin (poledne).

  Pokud se přihlašujete na on-line výuku/webináře v termínu kratším, než 2 pracovní dny před zahájením, je potřeba způsob fakturace a provedení úhrady konzultovat s pracovníky účetního oddělení.

   

  Podmínky platby za distanční formu výuky

  Je nutné, aby nám platba přišla na účet nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání on-line kurzu, tak aby bylo možné ověřit došlou platbu. Po ověření, zda platba došla na náš účet, Vám zašleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak se na on-line kurz přihlásit. V případě jakýchkoliv potíží bude v den konání k dispozici technická podpora na telefonu. Kontakty na pracovníky technické podpory Vám zašleme v organizačních pokynech.

  Pokud objednáváte samostatný záznam on-line kurzu, na základě vaší objednávky vám do 2 pracovních dnů od objednání zašleme fakturu k provedení úhrady. Po připsání úhrady na náš účet vám do 2 pracovních dnů odešleme na e-mail přihlašovací údaje a pokyny s odkazem, jak si záznam můžete spustit/stáhnout. Podkladové materiály k webinářům obdržíte nejpozději jeden den před konáním online kurzu. Záznam je připraven k distribuci vždy nejdříve od 7. pracovního dne po konání on-line kurzu. Přístupové údaje k záznamům jsou zasílání do 48 hodin od obdržení platby klienta.

  Podmínky licence a její porušení

  Zakoupením webináře, záznamu, živého vysílání školení nebo videokurzu objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Zřizovatel (1. VOX a. s.) si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence.

  Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Objednavatel je považován za účastníka, pokud účastník není uveden. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.

  Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní nebo individuální slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.

   

  Stornovací podmínky – On-line kurzy, záznamy a ostatní distanční formy výuky

  Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

  Storno objednávky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením on-line kurzu (např. pokud on-line kurz začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

  Bude-li objednávka stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením on-line kurzu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

  Pokud stornujete objednávku 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením on-line kurzu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat finanční prostředky nevracíme!

  Pokud objednavatel neuhradí on-line kurz v dostatečném časovém předstihu tak, abychom platbu evidovali na účtu alespoň 1 den před jeho zahájením, nemusí mu být on-line kurz zpřístupněn.

  Slevy

  Slevy na on-line kurzy a záznamy se aktuálně nenabízejí. V případě jejich zařazení o nich budete informováni na www.vox.cz v části „Slevové programy“.

  Ostatní informace k organizaci

  Společnost 1.VOX a.s. si vyhrazuje právo na změnu (změna lektora, data konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás proto o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na vaší objednávce.

  Dále si společnost 1. VOX a.s. vyhrazuje právo na vlastní výběr cloudové platformy pro přehrávání a další distribuci vysílání nebo záznamů distanční výuky. Za přerušení živého vysílání distanční výuky vlivem výpadku internetového připojení, nebo v důsledku jakýchkoliv poruch na straně klienta nenese poskytovatel školení žádnou odpovědnost.

  Klient má povinnost zajistit si odpovídající nastavení svého zařízení před připojením k distanční výuce. To znamená zajištění správného fungování zvuku (mikrofon a reproduktor), kamery, e-mailové schránky (pro přijímání pozvánek ke školení), internetového prohlížeče (doporučujeme Google Chrome nebo Mozila Firefox) a zejména zajištění funkčního internetového připojení s konstantním tokem dat alespoň 3 Mb/s (3 Mb/s pro stahování a 3 Mb/s pro nahrávání). Pokud klient není schopný vlastní příčinou účastnit se distanční výuky, bezodkladně kontaktuje pracovníka technické podpory společnosti 1. VOX a.s. nebo jiné partnerské společnosti poskytující dané školení. V den konání zakoupeného školení má klient povinnost řešit své první připojení k distanční výuce alespoň 15 minut před jejím zahájením.

  Klient musí dbát všech doporučení, které mu pracovník technické podpory poskytne, v opačném případě společnost 1. VOX a.s. neručí za poruchy při připojení klienta k distanční výuce.

   

  Společná závěrečná ustanovení

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost 1. VOX a.s. povinna tuto informaci poskytnout.

  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu společnosti 1. VOX a.s. (https://www.vox.cz/osobni-udaje.html).

  Ostatní informace

  Společnost 1. VOX a.s. je plátcem DPH.

  V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 226 539 670, 777 741 777 nebo nám napište na vox@vox-kurzy.cz. Všechny kontakty najdete zde.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2021.

  Spolupracujeme

  Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo