Jak objednávat

Aktuálně: Přihlášky na prezenční výuku se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením.
Aktuálně: Přihlášky na on-line výuku se přijímají nejpozději 1 pracovní den před zahájením, max. do 12 hodin (poledne).

Přihlášky k účasti na vzdělávací akce přijímáme pouze v písemné formě

 • objednávka přes e-shop na www.vox.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
 • tištěná přihláška (vzor přihlášky) zaslaná poštou, případně osobně předaná v sídle VOX (na semináři)
 • e-mailem na adresu prihlaska[zavináč]vox-kurzy.cz

v případě e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

 • název kurzu / název on-line kurzu/záznamu
 • kód kurzu / kód on-line kurzu/záznamu
 • termín konání (ne u záznamu)
 • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů, příp. přihlašovacích údajů k on-line kurzu/záznamu)
 • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
 • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
 • způsob úhrady – převodem/hotově/platební kartou/voucher/benefity (u on-line kurzu/záznamu není možná hotovost, u partnerských kurzů nelze platit hotově, ani kartou)
 • jméno objednavatele + kontakt (telefon, e-mail)

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Storno přihlášky je možné podat písemně nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře (např. pokud seminář začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami 1. VOX a.s.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.

Ke stažení

Přihláška v dokumentu Word

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO