PREZENČNÍ VÝUKA BEZ OMEZENÍ

Aktuální opatření nám umožňují spustit výuku zcela bez omezení, což znamená:

  • v prostorách VOX není nutné nosit roušku, jsme schopni zajistit dostatečné rozestupy (aktuálně 1,5 metru),
  • dále dodržujeme zbývající opatření a níže uvedená doporučení, která brání šíření nákazy a prosíme všechny účastníky v této souvislosti o ohleduplnost,
  • všechna aktuální opatření jsou popsána v tomto oficiálním odkazu.

Účast na výuce bude umožněna za dodržení těchto podmínek:

• účastníci výuky i lektoři musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci,

• účastníci i lektoři nesmí podléhat izolaci.

Organizační opatření ze strany 1. VOX a.s.:

• v každé učebně je pro účastníky výuky a lektora připraveno pracovní místo tak, aby byly zajištěny dostatečné rozestupy (1,5 metru),

• rozestupy je třeba dodržovat i ve společných prostorách.

Preventivní opatření ze strany 1. VOX a.s.:

• pravidelná dezinfekce všech prostor, s důrazem na místa, se kterými přicházejí zúčastnění do přímého kontaktu (kliky, madla, stolky, židle, toalety, ad.),

• na místě dostupná dezinfekce rukou – dávkovače na dezinfekci rukou jsou umístěny ke vstupu do společných prostor, občerstvovny, vstupech do učebny a na toaletách,

• na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,

• zajištěné pravidelné přirozené větrání.

Všechny účastníky kurzů a lektory s výše uvedenými pravidly seznamujeme.

Pravidla jsou vhodně rozmístěna v prostorech 1. VOX – upozorňujeme průběžně na jejich dodržování. Vývoj situace denně sledujeme a na změny pružně reagujeme.1. VOX | 23. 2. 2022

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO