Mgr. Jiří Lehečka

advokát

Mgr. Jiří Lehečka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci tohoto studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.
Před založením samostatné advokátní kanceláře absolvoval dlouholetou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na korporátní právo, obchodní právo a občanské právo se zaměřením na smluvní agendu a právní vztahy k nemovitostem. V průběhu let získal rozsáhlé zkušenosti také při zastupování klientů v civilním, rozhodčím, správním a trestním řízení. Věnuje se také intenzivně vymáhání pohledávek a zastupování klientů v insolvenčním řízení. V rámci bohaté přednáškové činnosti je činný jako lektor u seminářů zaměřených na problematiku právních vztahů k nemovitostem, uzavírání smluv a vymáhání pohledávek. V souvislosti s rekodifikací vede také semináře zaměřené na nový občanský zákoník a obchodní korporace.
Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Mgr. Jiří Lehečka

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO