JUDr. Jan Vácha, Ph.D.

vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání MPSV ČR s praxí národního experta vyslaného do Evropské unie

Má doktorát z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, předseda Komise MPSV ČR pro přezkušování zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů. V rámci svého působení na MPSV ČR se věnuje správním řízení v souvislosti s aplikací zákona o kolektivním vyjednávání a tvorbě návrhů právních předpisů v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a kolektivního pracovního práva (zejména novelizace zákoníku práce).
Pravidelně se účastní národních i mezinárodních odborných konferencí a pracovních skupin Evropské komise věnovaných problematice pracovní doby, doby odpočinku, dovolené nebo kolektivnímu pracovnímu právu.

JUDr. Jan Vácha, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO