Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR

Jednatel a společník účetní firmy Klíma, Stratilová s.r.o. Absolvent VUT v Brně. Obsah jeho přednášek a školení pro veřejnost nebo pro firmy na zakázku je převážně zaměřen na průřez a rozbor vybraných problémů daňové a související účetní problematiky, daně z příjmů právnických i fyzických osob a DPH, ve vztahu k úpravám daňové a účetní legislativy a aktuálnosti zákona o obchodních korporacích i dalších klíčových předpisů nové soukromoprávní úpravy. Poskytuje poradenství jednotlivcům, malým, středním i velkým firmám ve věcech odvodů, poplatků a dalších souvisejících plateb a věcech, které s daněmi přímo souvisí. Umí poradit všem, kteří řeší běžné starosti a problémy s daněmi. Jeho oblíbenými tématy jsou * Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, Daň z příjmů a DPH, DPH ve vztahu k EU a třetím zemím, Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, Daňové a nedaňové náklady, Závazky a pohledávky v daních a účetnictví. Poskytuje daňové poradenství v okruhu témat Řešení specifických problémů daně z přidané hodnoty, jakými jsou např. řetězové transakce, přeshraniční obchody, služby v rámci EU apod. V roce 1997 složil zkoušky u Komory daňových poradců, od téhož roku funguje jako samostatný daňový poradce. Dlouholetý člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Jiří Klíma

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO