DPH v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – speciálka pro zkušené

Online

Lektoři

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Detail lektora

Bc. Marta Šťastná

Bc. Marta Šťastná

Detail lektora

Ing. Marika Voženílková

Ing. Marika Voženílková

Detail lektora

Termín

30. 10. – 1. 11. 2024; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

18

Program

1. den
30. 10. 2024; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková
• změny sazeb DPH pro rok 2024, dopady, vyúčtování, opravy výše a základu daně,
problematika obratu, registrace plátce a identifikovaných osob,
• zrušení registrace plátce, zrušení registrace identifikované osoby,
• ekonomická činnost s místem plnění v tuzemsku, fikce úplaty, dopady nezařazení majetku do obchodního majetku pouze pro účely DPH, vklady majetku, příklady, příklady,
• běžný režim X reverse chargé,
• dlouhodobý majetek a jeho korekce,
• problematika základu daně, opravy základu a výše daně,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
• problematika nároku na odpočet daně,
• korekční mechanismy v příkladech,
• odpočty u registrací a deregistrací,
• manka a škody,
• problematika ručení, nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob,
• kontrolní hlášení a nejčastější chyby,
• judikatura a její aplikace v praxi.

2. den
31. 10. 2024; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – pro zkušené • Ing. Jiří Klíma
Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.
Novinky roku 2024/2025, aktuální judikatura, př.:
• prodej zboží na dálku, e-shopy,
• pravidla přepočtu cizí měny na českou,
• pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,
• pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,
• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,
• pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,
• přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,
• třístranné obchody,
• dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,
• vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.

3. den
1. 11. 2024; 9:00–16:00 • DPH v roce 2024 v příkladech a připravované změny pro rok 2025 – pro zkušené (workshop) • Bc. Marta Šťastná
Očekávané změny pro rok 2024
• komplexní příklad DPH
• upozornění na aktuální rozsudky a závěry KOOV
• problematika DPH v praktických příkladech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe
• poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech
• vynětí z předmětu daně
• úprava a vyrovnání odpočtu
• místo plnění u služeb, praktické příklady
• intrakomunitární plnění v praxi
• registrace
• cizí měny.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Přínos/cíl

Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2024, pokud budou v době konání známé.

Poznámka

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Program zohlední aktuální legislativní vývoj k datu konání semináře.

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

7 170 Kč bez DPH

8 676 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

30. 10. 2024
Online
30. 10. 2024
Praha

Cenové varianty

24A2460

včetně slevy ve výši 1 500 Kč při účasti na celém cyklu

7 170 Kč

cena bez DPH

8 676 Kč

cena s DPH

24A246A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

13 623 Kč

cena bez DPH

16 484 Kč

cena s DPH

24A246B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

19 359 Kč

cena bez DPH

23 424 Kč

cena s DPH

24A246C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

24 378 Kč

cena bez DPH

29 497 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

6. 8. 2024

Praha

14 hod

5 580 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

6. 8. 2024

Praha

101.5 hod

32 490 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

6. 8. 2024

Online

101.5 hod

32 490 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO