Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2024 – pro pokročilé

Online + záznam 1 + 1

Vaše příležitost zapojit se do diskuze.
V případě zájmu budete mít též možnost si svoje znalosti ověřit formou zkušebního testu.

Lektoři

Mgr. Vladimír Černý

Mgr. Vladimír Černý

Detail lektora

Termín

14. – 15. 8. 2024; 9:00–16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

12

Program

Zákoník práce:
Aktuální stav právní úpravy v roce 2023
• všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace.

Pracovní poměr:
Postup před vznikem pracovního poměru, příslib zaměstnání – jednání naoko a jednání za pět minut dvanáct
• vznik pracovního poměru
• pracovní smlouva
• zkušební doba
• povinnost informování
• doba určitá
• převedení na jinou práci
• pracovní cesta
• přeložení
• skončení pracovního poměru
• odstupné
• odvolání
• konkurenční doložka
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Práce z domova v roce 2023.

Pracovní doba:
Pracovní doba a doba odpočinku
• rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance
• práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost
• evidence pracovní doby.
Pružná pracovní doba po novelizaci.

Doručování v pracovněprávních vztazích dle novelizace zákoníku práce.

Lhůty a doby dle novelizace zákoníku práce.

Sdílené pracovní místo – nový institut v pracovním právu.

Dovolená její určování a čerpáni aktuálně.

Péče o zaměstnance a  odborný rozvoj zaměstnanců.
Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích dle novelizace zákoníku práce.

Odbory a zaměstnavatel:
Práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání
• práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance.

Vnitřní předpisy, pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek
• ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.

Náhrada škody:
Prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody – dle novelizace zákoníku práce.

Odměňování za práci:
Mzda, plat, příplatky
• náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
• překážky v práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance • stres v pracovním právu a s tím spojené povinnosti zaměstnavatele.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen především „lidem z praxe“, u nichž se předpokládá, že mají znalosti v oblasti pracovního práva: tedy především zkušenějším personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům.

Přínos/cíl

Na semináři si rozšíříte i prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou.

Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.).

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

5 780 Kč bez DPH

6 994 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

14. 8. 2024
Online
14. 8. 2024
Praha

Cenové varianty

24A1360

5 780 Kč

cena bez DPH

6 994 Kč

cena s DPH

24A136A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

10 982 Kč

cena bez DPH

13 288 Kč

cena s DPH

24A136B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

15 606 Kč

cena bez DPH

18 883 Kč

cena s DPH

24A136C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

19 652 Kč

cena bez DPH

23 779 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

2. 7. 2024

Online

3 hod

2 290 Kč

cena bez DPH

Online + záznam 1 + 1

12. 7. 2024

Online

6 hod

4 790 Kč

cena bez DPH

Online

24. 7. 2024

Praha

6 hod

5 490 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO