Personální a mzdová problematika v roce 2023 – zkušenosti a praktické poznatky

Prezenčně

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

31. 10. 2023; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

6

Program

Zákoník práce v roce 2023 a výhled do roku 2024 – výtah nejdůležitějších informací.
Postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika vstupních prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah. Návrh na zrušení vstupních pracovně lékařských prohlídek

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat. Důležité informace při uzavírání těchto dohod. Zásadní změny ve vazbě na transpozici Zákoníku práce.

Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.

Převody dovolené z roku do roku – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.

Problematika minimální nebo zaručené mzdy s výhledem do roku 2024 – pojmy minimální a zaručená mzda • dopady minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2023 – nejdůležitější informace, průřez.
Výpočet srážek. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinná. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na Určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí. Novela insolvenčního zákona – zásadní změny, kratší splátkový kalendář, atd.

Zdravotní pojištění 2023 – zvláštní případové studie posuzování odvodu pojistného.
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

Pojistné na sociální zabezpečení 2023 s výhledem na rok 2024.
Maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného a změny jejich výše. Zvláštní úsporné opatření vlády a dopady do sazeb pojistného – zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná a zvýšení povinných záloh, včetně paušální daně.

Zákon o nemocenském pojištění – průřez nejdůležitějších informací s výhledem na rok 2024.
Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 4 500, — u zaměstnání malého rozsahu a vývoj rozhodné částky pro vznik na pojištění podle růstu průměrné mzdy v národním hospodářství.. Hlášení nepojištěných zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ s účinností od 2024 – úsporná opatření vlády.

Důchodové pojištění 2024
Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2023 – porovnání s rokem 2022. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2023. Nové parametrické změny ve stanovení nároku na předčasný důchod, a další zásadní úpravy – úsporná opatření vlády, „důchodová reforma“…

Daň ze závislé činnosti v roce 2023 s výhledem na rok 2024: Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn. Navrhované změny u slev na poplatníka, jejich úpravy, nebo i zrušení.

Zákon o zaměstnanosti ve vazbě na povinnosti zaměstnavatelů:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců. Změny u agentur práce, zpřísnění podmínek činnosti agentur práce, a další paramterické změny v Zákoně o zaměstnanosti s pravděpodobnou účinností od roku 2024. Doporučený obsah – vzor o uzavření dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance.

Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání občanů Ukrajiny:
Povinnosti, které musí splnit občan Ukrajiny – uprchlík, v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Vydání víza o pobytu na území České republiky. Možnost zaměstnávat takového držitele víza. Doba vydání takového víza ve spojitosti s prodloužením zákona Lex – Ukrajina do 31.3.2024.Povinná evidence o zaměstnávání cizinců a její náležitosti ve vazbě na Zákon o zaměstnanosti. Zjišťování příjmů úprchlíků úřadem práce, ve vazbě na výpočet a stanovení výše příspěvku pro občany Ukrajiny. Zásadní zpřísnění podmínek s účinností již od 1.7.2023.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos/cíl

Na semináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 990 Kč bez DPH

3 618 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

31. 10. 2023
Praha
31. 10. 2023
Online

Cenové varianty

2308480

2 990 Kč

cena bez DPH

3 618 Kč

cena s DPH

230848A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 691 Kč

cena bez DPH

6 886 Kč

cena s DPH

230848B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8 103 Kč

cena bez DPH

9 805 Kč

cena s DPH

230848C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

10 226 Kč

cena bez DPH

12 373 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo