ChatGPT ve firemní praxi

Podívejte se na rozhovor s manažerkou kvality a specialistkou na AI procesy ve firmách. Dozvíte se proč se české firmy nehrnou do AI technologií, jak může ChatGPT pomoct Vaší firmě a další informace o propojení AI světa s aktuální firemní praxí. Odpovídá Marie Duchaňová.

Pohybuji se v průmyslovém firemním prostředí a vidím tu velký nedostatek v používání moderních IT nástrojů, jako je právě i umělá inteligence. V tomto prostředí se ví, že něco takového existuje, ale nikdo nemá kapacitu na to si to zkoušet, neví jak, anebo si dokonce myslí, že se jich to netýká.

O čem je podle Vás umělá inteligence?

Osobně vím, že to ušetří spoustu práce, protože AI nástroje používám jako manažerka kvality i jako podnikatelka, vzdělávám se v oboru, jsem členkou České asociace umělé inteligence… A vidím ten velký potenciál, který jednoduchá znalost těchto nástrojů může přinést.

Čím konkrétně může ChatGPT přispět?

Pokud jste ředitel, mělo by Vás to zajímat ze strategického pohledu, protože pokud si včas nenastavíte pravidla o tom, jak umělou inteligenci využívat v práci, tak se to lidé sami dříve či později naučí a začnou ji používat neřízeně, a pak vzniká riziko úniku důvěrných informací.

Aktuálně Evropský parlament schválil „AI Act“ – evropský zákon o umělé inteligenci, který v nejbližších měsících vstoupí v platnost. To znamená, že firmy budou muset nastavit etické kodexy a směrnice o umělé inteligenci v závislosti na intenzitě využívání AI. Zabývat se tím je tedy strategická nutnost.

Osobně může vedení AI využít pro generování emailů, abstrakce dlouhých textů, dlouhá PDF, analýzy dokumentů, přípravy prezentací, bude to pracovat s prediktivními modely i pro řízení financí ve firmě, management rizik – tohle všechno dokáže AI jednoduše zpracovat.

Jak pomůže ChatGPT HR pozicím?

Tam jste typicky v úzkém kontaktu se zaměstnanci – děláte nábor, výběrová řízení, poskytujete zpětnou vazbu a vzdělávání. Pro všechny tyto činnosti používáte velké množství textů, které jen převádíte do verbální podoby, ale s jejich přípravou (generováním) Vám může AI velmi dobře pomoci.

SEMINÁŘ CHATGPT (25. 4. 2024):

Úvod do umělé inteligence a ChatGPT
• K čemu lze využít ChatGPT.
• Jaká jsou omezení ChatGPT.
• ChatGPT – porovnání placené a neplacené verze.
• ChatGPT – co jsou promty a pravidla, jak je tvořit.

Praktické použití ChatGPT
• Šablony pro efektivní definování promptů.
• Definice promptů pro různé typy výstupu (rešerše, tabulka, prezentace).
• Nastavení ChatGPT – jak využít AI jako svého osobního asistenta (nejen) ke zrychlení své každodenní práce.
• Agenti GPTs – co to je, jak je tvořit a využívat.
• Další nástroje s umělou inteligencí pro běžné využití.

Low-Code/ No-Code aplikace jako další dostupný nástroj k zefektivnění práce
• Co jsou LC/ NC aplikace a jak fungují.
• Praktické příklady použití LC/NC aplikací.
• Jak si namodelovat vlastní aplikaci bez znalosti programování.
• Zabezpečení dat v LC/NC prostředí.
• Budoucnost fungování firem s využitím moderních technologií.

>>> REGISTRUJTE SE ZDE

Můžu pracovat i s jinými daty, než je jen text?

Můžete vložit velkou tabulku s velkým množstvím dat, kterou se standardními nástroji nemůžete rychle zpracovat. Naopak ChatGPT tyto data analyzuje velmi rychle, a pokud chcete, výstup se Vám vrátí také ve formátu tabulky. Typicky můžete vložit tabulku s tisíci řádky a zeptat se například na to, kdo patří mezi 5 nejlepších dodavatelů podle obratu a ta rychlost, kterou dostanete odpověď je impozantní.

Můžu se ChatGPT naučit sám?

To není problém. Pokud se ale ChatGPT chcete naučit rychle a získat balíček informací včetně šablon pro Váš obor, pak je pro Vás školení správnou cestou. Mimo jiné získáte nejaktuálnější možné informace. Vývoj v AI jde velmi rychle dopředu a to, co platilo před 3 měsíci dnes může být úplně jinak.

Některé profese zaniknou zcela, ale bude jich jen minimum. Spíše se posune to, co lidé ve své profesi dělají.

Není AI jen nafouknutá bublina?

Nemyslím si to. Podívejte se na chat-boty. Před pár měsíci to byla novinka a dnes se tyto chaty používají úplně všude. AI má ale přesah i do dalších oborů. Nově se například vyvíjí velmi zajímavé programy pro automatizaci účetnictví, a díky tomu odpadává třeba i rutinní práce „přeťukávání“ faktur do systému. Nově, pokud přijde faktura, tak program ji přečte, zaúčtuje a účetní se může věnovat jiné práci.

Když člověk vystuduje vysokou školu, tak se nechce věnovat těmto rutinním činnostem. Chce řešit, jak klientům ušetřit daně nebo nastavit zdravé cash-flow. To všechno je možné, ale pokud nepracujete s interním AI programem je nutné dobře chránit důvěrná data.

A jak do ChatGPT vkládat citlivá data?

Můžete si aktivovat vyšší licence programu, jako je „Business GPT“. Pro tým je tím garantováno interní prostředí, ve kterém by se program neměl učit na Vašich datech. Nad tím ale za mě není vůbec žádná kontrola.

Pokud potřebujete vyhodnocovat soubory, doporučuji anonymizovat si citlivá data tak, aby se z nich jazykový model ChatGPT nemohl učit a sdílet je dál.

Pokud byste měli vyvinutý vlastní program umělé inteligence operující pouze ve Vašem prostředí, tam by data nešla nikam pryč.

OBRÁZEK: Ukázka anonymizace dat z konkrétních jmen na anonymní názvy.

Jak moc jsou výstupy relevantní?

Relevantnost se neustále zlepšuje. Aktuálně to závisí na tom, jestli máte placenou nebo neplacenou verzi ChatuGPT. Placená verze má mnohem čistší data a mnohem lépe rozlišuje významy slov i vazby mezi nimi. Tím pádem dokáže podat relevantnější informace.

Druhá věc, na které to závisí je to, jak přesně specifikujete zadání (prompt). Čím lépe zadání strukturujete, tím lepší výsledek.

A pokud hledáte fakta, je lepší si nakonec nalezená fakta vždy ověřit. Mluvím z vlastní zkušenosti v tomto případě…smích.

Nahradí ChatGPT Google?

Pokud hledám fakta a informace, hledáme spíše na Googlu. Pokud ale hledám například dodavatele produktu s určitými parametry, někdy mi s hledáním pomůže i ChatGPT. Ale i výsledky takového vyhledávání si nakonec vždy ověřím na Googlu.

Budou se české firmy měnit díky AI?

Myslím si, že firem, které se mění není zdaleka tolik, jako ve světě. U nás jdou firmy vždy ve vleku globální tendence, a to obzvlášť platí u nás v průmyslu i přesto, že kreativci si s AI už rok a půl hrají.

Nyní i u nás přijde změna s tím zákonem o umělé inteligenci (AI Act), kdy i firmy dostanou pokyn o tom, jak s tím pracovat, a jak to zapracovávat.

Některé profese zaniknou zcela, ale bude jich jen minimum. Spíše se posune to, co lidé ve své profesi dělají. Odpadne rutinní přepisování dat odněkud někam. Naopak přibude nová dovednost – formulovat jasně a strukturovaně požadavky pro AI tak, aby se data sama zpracovala. Současně bude kladen větší důraz na kvalitu dat a jejich správnou strukturu.

Firmy mají totiž často data rozházená na různých místech v emailech, v objednávkách atp., ale na to, aby taková společnost mohla efektivně používat AI programy, je nutné dát těm datům strukturu.

Proč některé firmy k AI netíhnou?

Kreativec je ve svých procesech zvyklý vymýšlet nové věci, hledat nové způsoby a být originální. Naopak v průmyslu máte směrnice, procesy a jedete v kolečku. Jste tak zahlceni tím kolečkem, že nemáte prostor podívat se ven.

V tomto vidím velkou výhodu nás freelancerů, kteří koukáme, hledáme příležitosti a do těch firem je dostáváme. Například když si mě firma najme na management kvality, tak já jim dokážu poskytnout mnohem víc než jen to, co si představují, protože ovládám moderní softwarové nástroje a dokážu jim tím pádem v té situaci, kterou potřebují řešit, najít využití pro ChatGPT, nebo doporučit jinou aplikaci, která by jim mohla v jejich situaci fungovat.

Jaké nové oblasti AI v budoucnu zasáhne?

Bude to široké spektrum oblastí. Obecně to v budoucnu zasáhne každou oblast lidské činnosti, kde je potřeba přemýšlet. To se týká i míst, kde je člověk sám. Pokud pracuji ve firmě jako manažer kvality, tak tuto pozici zastávám sama a nemám se v některých věcech s kým poradit. V tu chvíli se nemůžete zeptat člověka, ale ChatuGPT se můžete optat. Získáte partnera pro utříbení informací a pomocníka při vymýšlení inovací.

Odkud ChatGPT získává data?

Placená verze pracuje i s informacemi z webu, kde aktivně vyhledává. V každém případě jde o jazykové modely, které se musí zadávat programováním a následně se data čistí. Například, pokud máte aplikaci pro rozpoznávání obličeje, musel nejdříve někdo sedět a několik dní klikat: „Tohle je hlava, tohle je hlava, tohle je hlava…“, takto se ty modely učí.

Co Vás baví na lektorování AI?

Mě fascinují možnosti, které nám umělá inteligence dává. Za mě nemá smysl dělat jakoukoliv zbytečnou činnost. Pokud si tedy můžu ušetřit čas pro sebe nebo pro firmu, tak je to vždy výhra. A pokud tu ty možnosti jsou, je škoda, aby jich lidé nevyužívali.

Za mě je to mise o tom, jak procesy nastavit tak, aby se lidem pracovalo dobře a jednoduše (například v managementu kvality). A dnešní doba s AI je jen další úrovní toho, kam se můžeme posouvat dále. Zkrátka proč dělat věci složitě, když to za nás mohou udělat stroje…

Marie Duchaňová (lektorka, manažerka kvality) Pracuji více než 10 let v managementu kvality ve výrobních a logistických firmách. Mám praktické zkušenosti s řízením kvality v provozu a se zpracováním dokumentace dle různých aktuálních systémů. Od roku 2022 působím jako externí konzultant.

Tým VOX | 26. 3. 2024

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO