Ing. Marie Duchaňová

Pracuji více než 10 let v managementu kvality ve výrobních a logistických firmách. Mám praktické zkušenosti s řízením kvality v provozu a se zpracováním dokumentace dle systémů ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, HACCP, VDA 6.3. Od roku 2022 působím jako externí konzultant a pomáhám zejména malým a středním firmám s řízením kvality, optimalizací procesů a vypracováním dokumentace v souladu s legislativními a normativními požadavky.

Cílem mé práce je skloubit požadavky norem a reálných potřeb podniků tak, aby byly co nejvíce přínosem v každodenním chodu provozu. Kvalitu vnímám jako hlavní nástroj vytváření firemní kultury a hybatele pokroku ve firmě.

Sleduji trendy moderních technologií a snažím se je aplikovat do firemní praxe tak, aby usnadnily lidem nezbytně nutnou administrativu spojenou s chodem firmy. Věřím, že využití umělé inteligence a Low-Code/ No-Code aplikací v podnikové praxi je zásadní konkurenční výhodou pro ty, kdo těchto moderních technologií využijí dříve, než se tyto technologie stanou běžnou rutinou.

Ing. Marie Duchaňová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO