Novela zákoníku práce konečně schválena

Dne 19. září 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákoníku práce, která se promítne do zaměstnávání v 5 klíčových oblastech. Změny pečlivě sledujeme a v reakci na novelu jsme připravili sérii školení, ve kterých Vás provedeme pracovněprávními novinkami, mzdově-účetním pohledem, ale hlavně praktickým pohledem na to, jaké budou mít změny reálné důsledky. Novela vejde v účinnost 1. 10. 2023.

Elektronické uzavírání dohod

V oblasti digitalizace HR agendy je to především usnadnění elektronického uzavírání pracovních smluv, DPP, DPČ, dodatků k nim a dohod o jejich skončení. K těmto dokumentům není potřeba uznávaný elektronický podpis, je ale potřeba je po jejich uzavření dodat zaměstnanci na soukromou elektronickou adresu a zaměstnanec zásadně smí do 7 dnů odstoupit.

Doručování důležitých HR dokumentů

Dále v oblasti digitalizace HR agendy jde o nová pravidla doručování písemností elektronicky, kdy za určitých podmínek bude nově možné doručit např. zrušení ve zkušební době či výpověď emailem i fikcí, aniž by musel zaměstnanec doručení potvrzovat.

Rozšíření informační povinnosti

Novela rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatelé musí písemně informovat zaměstnance o řadě podmínek jejich pracovního poměru (nebo vztahu z DPP/DPČ) – např. délka dovolené, pracovní doba, zkušební doba, podmínky rozvázání pracovního poměru, minimální doby odpočinku.

Balík změn se týká DPP a DPČ

  • Povinnost rozvrhovat pracovní dobu zásadně nejméně 3 dny předem;
  • Povinnost evidovat pracovní dobu a dodržovat další pravidla na úseku pracovní doby a doby odpočinku;
  • Povinnost poskytovat pracovní volno při překážkách v práci a od 1. 1. 2024 též placenou dovolenou;
  • Povinnost platit odměnu za práci ve svátek, v noci a o víkendu za stejných podmínek jako mzdu;
  • Další práva – např. právo žádat přechod na jistější formu zaměstnání, tj. do pracovního poměru.

Nová práva mají též pečující osoby (těhotné zaměstnankyně, pečující o děti do určitého věku, pečující o jinou osobu závislou na pomoci), které mohou kromě kratší pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy stanovené pracovní doby žádat též kombinaci těchto práv (tj. chtít částečný úvazek, a navíc třeba nerozvrhovat noční směny) a žádat obnovení či částečné obnovení původních podmínek. Rovněž těmto osobám vzniká právo žádat práci na dálku. Zaměstnavatel musí žádostem obecně buď vyhovět nebo aspoň písemně zdůvodnit zamítnutí.

Homeoffice

Poslední oblastí dotčenou zásadními změnami je práce na dálku (home office). Ten bude možný jen na základě písemné dohody, kterou zásadně lze vypovědět. Zaměstnanci, kteří si po dohodě rozvrhují pracovní dobu sami, budou mít nově právo na mzdu (plat) za práci přesčas a ve svátek.

U práce na dálku musí zaměstnavatel nést její náklady, ledaže se předem písemně se zaměstnancem dohodne jinak. Náklady se nesou ve formě prokázaných výdajů nebo paušálu, který stanoví vyhláška MPSV. V legislativním procesu je její návrh, který počítá s částkou 4,60 Kč za každou započatou hodinu.

Co z toho vyplývá?

Co říci závěrem prakticky – novela se dotkne každého zaměstnavatele. Minimálně rozšířená informační povinnost totiž platí opravdu pro všechny. Zaměstnavatelé by tak měli projít dvě věci:

  • Procesy, a to především pokud jde o rozvrhování pracovní doby, evidování pracovní doby, odměňování „dohodářů“, poskytování a evidování pracovního volna „dohodářům“, vyplácení nákladů při práci z domova, reakce na žádosti
    zaměstnanců o pečovatelská práva, případně v souvislosti s digitalizací HR agendy;
  • Vzory dokumentů, a to především DPP, DPČ, dokumentaci k práci na dálku (dohoda, vnitřní předpis), dokumentaci k informační povinnosti pro zaměstnance v pracovním poměru i na základě DPP a DPČ, jakož i další nezbytné dokumenty.

Jak změny zavést do Vaší praxe?

Do nabytí účinnosti novely zbývá již jen pár dní, takže s přípravou už nelze otálet. Naši lektoři se dlouhodobě věnují interpretaci zákoníku práce v praxi, a proto i nyní přinášíme sérii školení, při kterých si novelu ukážeme ze všech možných úhlů pohledu, a to pro různé profese v oblasti zaměstnávání.

21. 11. 2023 Zákoník práce po novele 2023 – prakticky, krok za krokem

Seminář Vladimíra Černého (s garancí konání) pro začínající mzdové účetní, personalisty a management a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. detail kurzu

16. 11. 2023 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2024

Seminář Zdeňka Křížka pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace. detail kurzu

5. – 6. 12. 2023 Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2024

Seminář je určen všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům. detail kurzu

18. 12. 2023 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024

Seminář Vladimíra Černého (s garancí konání) určený personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. detail kurzu

18. – 20. 12. 2023 Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024

Třídenní cyklus (s garancí konání) určený personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. detail kurzu

ZÁZNAM WEBINÁŘE Transpoziční novela zákoníku práce 2023

Videokurz Michala Vrajíka, který je ihned k dispozici v našem e-shopu. Program má velmi podobnou strukturu jako článek uvedený výše, ale navíc je doplněn o rozšiřující informace, praktické rady a tipy pohledem advokáta. detail kurzu

Michal VrajíkLektor, advokát a autor řady odborných publikací v oboru pracovního práva. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners.

Michal Vrajík | 20. 9. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO