Novela zákona o veřejných zakázkách (16. 7. 2023)

Zjistěte, jaké nové poznatky, výzvy a řešení přináší novela z 16. 7. 2023. S tímto cílem jsme pro zadavatele i dodavatele připravili 3 semináře, na kterých získáte interpretaci novely pohledem zkušené právní lektorky Markéty Svobodové.

3. 8. Co nám dává a bere novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Zásady veřejného zadávání po novele, • přehled novelizovaných ustanovení zákona a jejich vysvětlení a příklady možné budoucí aplikace, • změny závazku ze smluv – § 222 (dosavadní úprava i představení změn po novele), • problematika referenčních zakázek v ust. § 79. REGISTRACE ZDE

13. 9. Po novu na změny závazků – po novele od 16. 7. 2023

Komplexní výklad k § 222 včetně dostupného přehledu dosavadní rozhodovací praxe a judikatury, • výjimky ze ZZVZ a jejich odlišnosti a vliv na aplikaci § 222, • změny závazků dle ust. § 100, • změny závazků u rámcových dohod a prováděcích smluv a jejich specifičnost. REGISTRACE ZDE

12. 10. Zadávací dokumentace – po novele zákona

Základní zásady zákona a změny závazků, • právní úprava změn závazků ze smlouvy, • podstatná změna závazku, • nepodstatná změna závazku, • změna závazku dle § 222 a vyhrazená změna závazku dle § 100 ods.1, zákona o zadávání veřejných zakázek, • režim de minimis, • problematika „počítání“ změn i z pohledu navrhované nové úpravy, • příklady z praxe – vyhrazených i nevyhrazených změn, • rozhodovací praxe ÚOHS, • uveřejňování změny závazku. REGISTRACE ZDE

Mgr. Markéta Svobodová – Dlouhodobě se specializuje na obchodní a občanské právo. Od roku 2006 se specializuje na právo veřejných zakázek zejména na zadávání veřejných zakázek na služby a stavební práce v oblasti dopravní infrastruktury; v posledních dvou letech se zaměřuje na veřejné zadávání v podmínkách ČR zadávané formou BVA/BVP na straně dodavatele a na problematiku odpovědného zadávání.

Tým VOX | 26. 6. 2023

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO