RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

nezávislý lektor, konzultant, facilitátor a mediátor

Protože jsem naprosto neschopný uživit se rukama, zkusil jsem to hlavou. Z podobnosti dějů v přírodních a ekonomických systémech jsem odvodil teorii vitality, která stále spolehlivěji pomáhá identifikovat a odstraňovat problémy našich firem a institucí. Vedle managementu se věnuji i řešení konfliktů. Z výletů do USA jsem přivezl do tehdejšího Československa mediaci – řešení sporů za pomoci neutrálního odborníka – a stal se prvním českým mediátorem. Občas jsem musel vysvětlovat, že v rámci mediace nebudeme ani meditovat, ani vyvolávat duchy.
Posledních zhruba 15 let jsem nezávislým lektorem a konzultantem, snažím se být užitečný i jako facilitátor a mediátor.
Celý život mne neopustil pocit, že kdo si při práci hraje, udělá víc.

RNDr. Jiří Plamínek, CSc.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO