Regina Pavlíčková

Senior ESG Consultant

Zaměřuje se na poradenství v oblasti ESG, tvorbu strategií udržitelnosti a nefinanční reporting. Regina se během své praxe zaměřovala především na cirkulární ekonomiku. Pomáhala firmám zavádět principy cirkulární ekonomiky do praxe. Dále se zabývala tvorbou cirkulárních strategií, především pro výrobní podniky. Nacházela řešení pro problematické odpadové toky s ohledem na finanční i legislativní stránku. Regina se od počátku podílela na vzniku globálního odpadového tržiště Cyrkl, kde vedla tým lidí, který se zabýval cirkulárními odpadovými skeny pro největší firmy v České republice. Během svého studia na České zemědělské univerzitě se věnovala výzkumným činnostem v oblasti kontaminace životního prostředí organickými polutanty a rizikovými prvky.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO