PhDr. Martin Opatrný

poradce v oblasti komunikace a etikety

V současné době působí jako tiskový mluvčí. Své zkušenosti v oblasti společenského chování načerpal během působení na Oddělení vnějších vztahů Ministerstva pro místní rozvoj i jako tiskový tajemník předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účastnil se řady jednání i společenských akcí na nejrůznějších úrovních, působil ve státní správě i soukromé sféře, a díky tomu zná silné i slabé stránky obou sektorů a dokáže s účastníky školení pracovat velmi individuálně.

PhDr. Martin Opatrný

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO