Mgr. Tomáš Braun

soudce, Městský soud Praha

Mgr. Tomáš Braun se narodil 27. září 1969 v Levicích. Po absolvování místního gymnázia začal v roce 1987 studovat na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Po úspěšném ukončení studia v roce 1991 působil v obvodu Krajské prokuratury v Bratislavě jako justiční čekatel, justiční praxi završil v roce 1993 absolvováním justičních zkoušek na Generální prokuratuře v Bratislavě. Následně v rámci výkonu funkce prokurátora působil na trestním i civilním úseku.

V roce 1994 nastoupil jako justiční čekatel na bývalý Krajský obchodní soud v Praze a tamní justiční praxi završil absolvováním justičních zkoušek na Ministerstvu spravedlnosti. Od roku 1996 je soudcem Městského (bývalého Krajského obchodního) soudu v Praze, kde se zaměřuje na insolvenční právo. V roce 2006 absolvoval půlroční stáž na obchodním kolegiu Nejvyššího soudu.

Od roku 1999 vykonává pedagogickou (přednáškovou) činnost především v oboru insolvenčního práva, z publikační činnosti lze zmínit jeho spoluautorství na díle Praktický průvodce insolvenčním řízením, vydaným u nakladatelství Verlag Dashofer, s. r. o.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO