Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a vedoucí commercial týmu.

Zaměřuje se mj. na právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva a práva ochrany osobních údajů. Má zkušenosti i v oblasti soutěžního práva a ve všech oblastech regulace.
Zkušenosti se zastupováním klientů před českými regulátory, jinými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými.
Vedoucí autor prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k českému Zákonu o zpracování osobních údajů (obojí vyšlo u Wolters Kluwer) a spoluautorem řady dalších publikací.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO