Mgr. Martina Chrástková

právník, Finanční analytický úřad

Mgr. Martina Chrástková působí od počátku roku 2018 na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní. Hlavní náplní její činnosti je výklad příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákona), a mezinárodní agenda v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Od téhož roku se věnuje rovněž přednáškové činnosti, při které se zaměřuje na jednotlivé povinnosti tzv. povinných osob dle AML zákona.
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2014 – 2017 pracovala na Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství, kde se věnovala především veřejnému právu. Hlavní náplní její činnosti bylo zastupování České republiky – Ministerstva financí v řízeních před soudem. V rámci právního zastupování zastupovala v řízeních před soudem rovněž tehdejší Finanční analytický útvar Ministerstva financí.

Mgr. Martina Chrástková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO