Mgr. Markéta Hlavinová

ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu

Absolventka Právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadu (dříve Finanční analytický útvar Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy. Často přednáší a vede semináře a školení na téma Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny od roku 2021, Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR aj.
Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo