Mgr. Kateřina Horáková

Svaz českých a moravských bytových družstev, legislativně-právní oddělení

Lektorsky zajišťuje kurzy a krátkodobé semináře pro cílovou skupinu posluchačů z řad orgánů SVJ, správcovských firem, firem vedoucích účetnictví SVJ, notářů nebo advokátů s tématikou právního pohledu na existenci Společenství vlastníků jednotek, např. vznik SVJ a jeho orgány, práva a povinnosti jak orgánů SVJ, tak vlastníků společenství, řešení vzniklých bezvýchodných problémů společenství právní cestou (pohledávky vůči vlastníkům jednotek, neoprávněné zabrání společných prostor, obrana SVJ vůči nezodpovědným vlastníkům aj.). Právní výklad zahrnuje i zásadní změny dané Novelou občanského zákoníku (NOZ), která nabyla účinnosti 1.1.2020). Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo