Mgr. Jana Olchavová

učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů

Učitelka češtiny, obchodní korespondence, psychologie a společenské etikety na středních školách, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů oblasti nových pravidel pravopisu ve vazbě na aktualizovanou korespondenční normu a moderní stylistiku firemní korespondence. Její semináře a školení jsou zaměřeny na novinky v pravopise a stylistice, zejména ve firemní korespondenci, na praktických příkladech ilustruje posluchačům aktuální korespondenční normy se současným upozorněním na nejčastější chyby a doporučením, jak se jich vyvarovat a získat tak jistotu o správnosti svého písemného vyjadřování. Je autorkou učebnice „Písemná a ústní komunikace“, nakladatelství HYL. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Mgr. Jana Olchavová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

17. 5. 2022

Online

5 hod

1 990 Kč

cena bez DPH

Online + záznam MV ČR

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo