Mgr. Jana Olchavová

učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů

Učitelka češtiny, obchodní korespondence, psychologie a společenské etikety na středních školách, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů oblasti nových pravidel pravopisu ve vazbě na aktualizovanou korespondenční normu a moderní stylistiku firemní korespondence. Její semináře a školení jsou zaměřeny na novinky v pravopise a stylistice, zejména ve firemní korespondenci, na praktických příkladech ilustruje posluchačům aktuální korespondenční normy se současným upozorněním na nejčastější chyby a doporučením, jak se jich vyvarovat a získat tak jistotu o správnosti svého písemného vyjadřování. Je autorkou učebnice „Písemná a ústní komunikace“, nakladatelství HYL. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Mgr. Jana Olchavová

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo