Mgr. David Sýkora

Deloitte Legal; zabývá se právem duševního vlastnictví, mediálním a marketingovým právem, ochranou dat a řešením sporů; je členem české advokátní komory

David Sýkora působí jako právník v advokátní kanceláři Deloitte Legal, a to již od svých studií. David vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci magisterského studia absolvoval půlroční zahraniční studijní stáž na Právnické fakultě Univerzity v Helsinkách. Jeho hlavním zaměřením je obchodněprávní agenda, v souvislosti s níž se věnuje řešení právních otázek, přípravu smluv a zastupování ve sporech v oblasti práva informačních a komunikačních technologií a práva duševního vlastnictví. Dále se věnuje projektům zaměřeným obecně na nové technologie a poradenství při zavádění souladu s právní regulací. Před nástupem do Deloitte Legal se David účastnil několika mezinárodních právnických soutěží v oblasti sporů, mj. v Polsku, Keni, Argentině a Maďarsku, a řady zahraničních letních škol práva. David je zapsán jako advokátní koncipient u České advokátní komory.Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO