JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

advokát, rozhodce, pedagog

Advokát (Česká republika; Kalifornie, USA), Of Counsel (Weinhold Legal), rozhodce. Externí vyučující na katedrách občanského práva a obchodního práva PF UK, odborný asistent na katedře soukromého práva VS KV. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti soukromého práva a práva mezinárodního obchodu. Jako člen pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti se podílel na přípravě legislativy. V současné době pracuje na několika publikacích (komentář k zákonu o rozhodčím řízení, komentář k zákonu o mediaci, komentář k Vídeňské úmluvě o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo