JUDr. Vladimíra Sedláčková

dlouhodobě se podílí na přípravě a projednání právních předpisů na úseku stavebního řádu – stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, jejich prováděcích předpisů a novel; dlouholetá lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění; členka České společnosti pro stavební právo

Zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1987 až 2002 pracovala na Úřadu Městské části Praha 4 ve funkci právníka stavebního úřadu, od února roku 2002 plní funkci vedoucího odborného referenta odboru stavebního řádu MMR ČR a zástupce ředitele odboru. Věnuje se lektorské činnosti, přednáší pro Akademii veřejné správy a Institut pro místní správu, zajišťuje přípravu úředníků ministerstva ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti, je zkušební komisařkou a lektorkou na zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Lektorsky zajišťuje semináře, kurzy nebo workshopy pro pracovníky investičních útvarů, inženýrských i projektových kanceláří, autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům stavebních firem a všem účastníkům procesu povolování a provádění stavební činnosti, předává rady ohledně koncepčních změn, které stanovuje novela stavebního zákona v situacích rozhodování o umístění a povolování staveb, předává aktuální legislativní informace související se změnami v organizaci veřejné správy a platnými právními úpravami u vybraných institutů, seznamuje s obecnou právní úpravou podle zákona o vyvlastnění i se speciální právní úpravou vyvlastnění podle zvláštních zákonů. Je členkou představenstva České společnosti pro stavební právo, předním odborníkem a spoluautorkou velké novely stavebního zákona, který zásadně pozměňuje koncepci umisťování a povolování staveb. Její odborná publikační činnost se odvíjí od spolupráce s časopisem Urbanismus a územní rozvoj, zejména stanoviska k aplikaci stavebního zákona ve stavbě správní praxe, prováděcích předpisů k novele zákona, píše odborné články pro Bulletin Stavební právo. Je spoluautorkou odborné publikace „Nový stavební zákon v teorii a praxi“, vydané nakladatelstvím Linde Praha, a.s. v roce 2006. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo