JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

advokátka

V současné době pracuje jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek). Jejím největším zájmem bylo vždy mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto dvěma oblastem se věnovala nejen v rámci postgraduálního studie, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení. V této společnosti odpovídala za vyjednávání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí. Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v letech 2000 až 2006. Během studia studovala současně na Leopold-Franzens-Universität Innsbruck v Rakousku, později také na Hague Academy of International Law v Nizozemsku a na John Marshall Law School ve Spojených státech amerických. V roce 2011 dokončila doktorát (Ph.D.) v oblasti mezinárodního práva soukromého a obchodního.
Držitelka CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem. Má též znalosti z oblasti problematiky dotačních titulů, kdy úspěšně zastupovala řadu klientů žádajících o dotace z evropských strukturálních fondů. Řadu let působila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde aktivně přednášela a vedla několik předmětů v anglickém jazyce. Během svého působení v advokacii se specializovala na korporátní problematiku a nastavení jednotlivých korporátních procesů, M&A transakce a problematiku veřejných zakázek a na přípravu kompletní smluvní dokumentace pro řadu vnitrostátních i mezinárodních transakcí. Mnohé z těchto transakcí bylo založeno na použití mezinárodních obchodních podmínek pro výstavbu investičních celků FIDIC. Lektorsky se zdokonaluje vedením kurzů v rámci otevřených kurzů pro laickou veřejnost okruhu např. výkladu judikatury a praktických doporučení realizovaných staveb (řešení sporů ve stavebnictví, právní rozbor smluv, projektové dokumentace aj.), vyučuje v několika MBA programech a vede též inhouse semináře. Od roku 2016 je lektorem ICC ČR.
Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo