JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

předseda Nejvyššího správního soudu

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (*1973) vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vztahu soukromého a veřejného práva aj. Absolvoval vícero stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, naposledy na podzim 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Působil či působí jako člen různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Je členem redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

7. 11. 2022

Praha

11 hod

6 590 Kč

5 490 Kč

cena bez DPH

Sleva Prezenčně Konference

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo