JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.

Nejvyšší správní soud – soudce, předseda senátu

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (*1973) vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančněsprávním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vztahu soukromého a veřejného práva aj. Absolvoval vícero stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, naposledy na podzim 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Působil či působí jako člen různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Je členem redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a zkušebním komisařem Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky.

JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo