JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

advokát, právo duševního vlastnictví, občanské právo

Petr Prchal je advokát a odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je pracovníkem Výzkumné skupiny práva duševního vlastnictví. Rovněž působí jako lektor Justiční akademie. Specializuje se na oblast práv duševního vlastnictví, především na autorské právo, software a zaměnitelnost ochranných známek v rámci právního auditu duševního vlastnictví. Dále se věnuje ochraně osobnosti a soutěžnímu právu. Je autorem publikací Zakázková autorská díla, Osiřelá díla, Limity autorskoprávní ochrany a spoluautorem publikace Mediace a možnosti využití a autorem či spoluautorem řady odborných článků v oblasti práva duševního vlastnictví.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo