JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

advokát, rozhodce, člen komise pro přípravu občanského zákoníku na Ministerstvu spravedlnosti, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Odborný asistent na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty UPOL. Je členem pracovní komise LRV pro soukromé právo, byl členem Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti. Je advokátem a rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Dlouhodobě se věnuje především otázkám závazkového práva.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO