JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

katedra obchodního práva Právnické fakulty UK

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo (Mgr.). V rámci svého magisterského strávila jeden rok na Právnické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně. V roce 2009 ukončila doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedře obchodního práva, obor soukromé právo I., kde úspěšně obhájila doktorandskou práci (Ph.D.). Tématem její disertační práce bylo „Postavení menšinového akcionáře – srovnání právní úpravy ČR a SRN“. V roce 2005 – 2006 si ročním postgraduálním studiem na Právnické fakultě University Ludvíka Maximiliána v Mnichově prohloubila své znalosti německého a evropského práva, kde absolvovala jako stipendistka DAAD program se specializací na právo kapitálových společností (LL.M.) V roce 2008 složila s vyznamenáním advokátní zkoušky. Kromě své práce v Centru právní komparatistiky spolupracuje s advokátní kanceláří a přednáší obchodní právo pro různé vzdělávací společnosti. Její přednášky jsou zaměřeny především na právo obchodních společností a obchodní právo. Členka lektorského týmu 1. VOX a.s.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO