JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU, člen komise bytového práva MMR

Od roku 1989 dosud pracuje v justici, nejprve na úseku civilním, později obchodního rejstříku. Od roku 1996 působí jako soudce Vrchního soudu v Praze, od r. 1998 jako předseda senátu rozhodujícího především ve věcech týkajících se obchodních korporací včetně bytových družstev, jakož i společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob a věcech týkajících se veřejných rejstříků vedených soudy. Od r. 2010 je předsedou evidenčního senátu VS v Praze. Specializuje se na problematiku obchodních společností, družstev a dalších právnických osob, obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených soudy, též na problematiku společenství vlastníků jednotek, jakož i právnických osob jako takových.
Je dlouhodobě lektorsky i publikačně činný. Je autorem nebo spoluautorem Zákona o vlastnictví bytů, Valné hromady společností s ručením omezeným, Obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených soudy, Společenství vlastníků jednotek a dalších publikací. Publikuje odborné články v časopisech Obchodněprávní revue a Soudní rozhledy. Dlouholetý člen externího lektorského týmu 1.VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO