JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU, člen komise bytového práva MMR

Od roku 1989 dosud pracuje v justici, nejprve na úseku civilním, později obchodního rejstříku. Od roku 1996 působí jako soudce Vrchního soudu v Praze, od r. 1998 jako předseda senátu rozhodujícího především ve věcech týkajících se obchodních korporací včetně bytových družstev, jakož i společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob a věcech týkajících se veřejných rejstříků vedených soudy. Od r. 2010 je předsedou evidenčního senátu VS v Praze. Specializuje se na problematiku obchodních společností, družstev a dalších právnických osob, obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených soudy, též na problematiku společenství vlastníků jednotek, jakož i právnických osob jako takových.
Je dlouhodobě lektorsky i publikačně činný. Je autorem nebo spoluautorem Zákona o vlastnictví bytů, Valné hromady společností s ručením omezeným, Obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených soudy, Společenství vlastníků jednotek a dalších publikací. Publikuje odborné články v časopisech Obchodněprávní revue a Soudní rozhledy. Dlouholetý člen externího lektorského týmu 1.VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo