JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

ředitel Kabinetu poradců předsedy ÚOHS

Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně, vždy se zaměřoval na správní a obchodní právo. V současné době pracuje jako ředitel Kabinetu poradců předsedy ÚOHS. Je členem Kolegia ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast veřejného investování, Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro veřejné zakázky, předsedou Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách, dále je členem řady pracovních skupin pro řešení problematiky veřejných zakázek a fondů na ústřední úrovni, účastní se pravidelných jednání Pracovní skupiny Evropské komise pro vládní experty v oblasti zadávání veřejných zakázek či jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, zejména pak práva veřejných zakázek, a zabývá se dále otázkami spojenými s evropskými strukturálními a investičními fondy.

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo