JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Havel, Holásek & Partners – Of Counsel, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – odborný asistent katedry občanského a pracovního práva

Havel, Holásek & Partners – Of Counsel; PF Univerzity Palackého v Olomouci – katedra občanského a pracovního práva; člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády; byl členem rekodifikační komise MS ČR a podílel se na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva; autor řady odborných publikací.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO