JUDr. Adam Zítek Ph.D.

advokát a člen Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Působí jako advokát zapsaný v České advokátní komoře od roku 1996, člen Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje právním vztahům k nemovitostem, se specializací na vlastnictví bytů a nebytových prostor. Provedl privatizaci bytového fondu několika českých bank a významně spolupracoval na různých developerských projektech. Od roku 2005 se věnuje lektorské činnosti právě se zaměřením na občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Od roku 2012 je externím pedagogem na ZČU v Plzni, fakulta elektrotechnická, kde přednáší Základy obchodního práva. Publikuje v různých odborných periodikách (Právní rozhledy, Obchodněprávní revue, Právní rádce), podílel se na připomínkovém řízení k prováděcímu předpisu k novému občanskému zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví. Je členem autorského kolektivu připravované učebnice občanského práva po rekodifikaci. V současné době jako advokát spolupracuje s Advokátní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Publikuje v odborných právnických periodikách, je autorem a spoluautorem několika právních monografií.
Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo