Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA

daňová poradkyně, jednatelka TAXART CZ s.r.o., Metropolitní univerzita Praha

Zita Drábková absolvovala VŠE Praha, Fakultu managementu se specializací management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma: „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví na Cambridge Business School.
Od roku 2005 působí jako odborná asistentka na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví 1, Mezinárodní účetní výkaznictví 2, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví.
V praxi působí od roku 1997 jako daňová poradkyně a partnerka společnosti TAXART CZ s.r.o. poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Podílela se také na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.
Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, účetní podvody včetně návrhu metod k detekci rizika manipulace účetních výkazů včetně dopadů na finanční řízení obchodních korporací v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP).
Je autorkou tuzemských i zahraničních publikací v těchto oblastech a tvůrkyní modelu CFEBT pro detekci rizika účetních chyb a podvodů.
Členka externího lektorského týmu 1.VOX a.s.

Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Apogeo