Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo

Absolventka Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby. Z několikaleté dosavadní působnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v zastávané pozici ředitelky odboru Stavební úřad, rozšířila a dále podpořila své dosavadní odborné znalosti z okruhu činností stavebního oddělení, zkušenosti a znalosti z vedení povolovacích procesů a jiných postupů dle stavebního zákona u energetických staveb náležejících do působnosti jiného stavebního úřadu. Podílí se na přípravě legislativy týkající se novelizace stavebního zákon s předpokládanou účinností od ledna 2017. Na konferencích o územním plánování a stavebním úřadu úspěšně prezentuje nové postupy zajišťující zjednodušení přípravy energetických staveb, informuje o přínosech a dopadech novely stavebního zákona v oblasti energetiky, seznamuje s významnými dílčími změnami v oblasti územního rozhodování vedoucí ke zkrácení a zjednodušení povolovacích procesů, změnách při kolaudaci staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, s jeho promítnutím do znění stavebního zákona z hlediska povolovacích procesů aj. Členka České společnosti pro stavební právo, složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo