fbpx

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo

Absolventka Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby. Z několikaleté dosavadní působnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v zastávané pozici ředitelky odboru Stavební úřad, rozšířila a dále podpořila své dosavadní odborné znalosti z okruhu činností stavebního oddělení, zkušenosti a znalosti z vedení povolovacích procesů a jiných postupů dle stavebního zákona u energetických staveb náležejících do působnosti jiného stavebního úřadu. Podílí se na přípravě legislativy týkající se novelizace stavebního zákon s předpokládanou účinností od ledna 2017. Na konferencích o územním plánování a stavebním úřadu úspěšně prezentuje nové postupy zajišťující zjednodušení přípravy energetických staveb, informuje o přínosech a dopadech novely stavebního zákona v oblasti energetiky, seznamuje s významnými dílčími změnami v oblasti územního rozhodování vedoucí ke zkrácení a zjednodušení povolovacích procesů, změnách při kolaudaci staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, s jeho promítnutím do znění stavebního zákona z hlediska povolovacích procesů aj. Členka České společnosti pro stavební právo, složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Lektor aktuálně nemá vypsaný žádný kurz

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo