Ing. Vladimír Zdražil

člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod v rozsahu podrobných informací týkajících se – nových povinností plátce od ledna 2016, nového celního kodexu od 1. 5. 2016, celního kodexu + celního řádu od 1. 5. 2016, celního sazebníku od 1. 1. 2016. Ve svých přednáškách lektor na praktických příkladech během výkladu podrobně informuje o fakturaci v přeshraničním obchodě a službách včetně způsobu účtování přijatých faktur, o podkladech a dokumentech k faktuře, obsahu daňového dokladu, pořízení a dodávkách zboží z jiného členského státu, postupech třístranného obchodu, službách poskytnutých do/ a přijatých ze/ zahraničí, způsobech návratu DPH ze zahraničí, moderních způsobech E-dovozu a E-vývozu. Vysvětluje peripetie problematiky kombinované nomenklatury, na praktických příkladech dokumentuje a dokáže srozumitelně porovnat změny v DPH ve vazbě na aktuální změny celních předpisů, porovnat změny jednotlivých paragrafů. Člen externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

Ing. Vladimír Zdražil

Přejete si kurz na míru od lektora?

Poptat kurz

Kurzy lektora

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO